Genelgeler

pdf3568 Sayılı Yasa (Yeni)


pdf3568 Sayılı Yasa (Eski)


pdfSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği (SMMM'lik ve SM'lik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.05.2015 Tarih ve 29355 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali) 


altYeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği


Disiplin Yönetmeliği


Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


altTESMER ile TESMER Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (RG 26.10.2013) (26 Temmuz 2014 Tarihli Resmi Gazete ile düzenlenmiş şekli)


Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi (TÜRMOB Yönetim Kurulunun 07.10.2016 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.)


YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ


Genelgeler


Genelge No

Genelge Konusu

2015 / 1

Bağımsız Denetim Hizmeti Veren Bağımsız Denetçi veya Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetiminde Staj

 

2014 / 06

Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinin "Staja Giriş Sınavı Konuları ve Yüzdelik Dağılımları" başlıklı 6.2 bölümünde yapılan değişiklik

 

2014 / 05

TESMER ile TESMER Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

 

2014 / 04

Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinin "Staj Yapılacak İşyerleri" başlıklı 8.1 bölümünde yapılan değişiklik

 

2014 / 03

Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinin "Stajyer Eğitimi Kapsamındaki Dersler ve Yer Aldıkları Bölümler" başlıklı 9.e bölümünde yapılan değişiklik

 

2012 / 01

İkametgah İlmühaberi

 

2009 / 04

Sınavlar

 

2009 / 03

Sınav Bedelinin İade ve Mahsup İşlemi

 

2009 / 02

Staja Giriş Sınavı

 

2009 / 01

Staja Başlama, Staj Süresi

 

2001 / 02

Bağımsız Denetim Şirketleri ve Staj