Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,
 
Bizler ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarının esas koşulunun demokrasi olduğunu, demokrasinin esas koşulunun da şeffaflık ve denetim olduğunu bilen modern çağ danışmanlarıyız.
 
Bizler ağır sanayiden tarıma, turizmden ihracata, ekonominin bütün sektörlerini kayıt altına alan muhasebe meslek mensuplarıyız.
 
Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinin mesleğimizden beklentileri gün be gün artarken bu beklentileri karşılayabilmek, tartışabilmek, gelecek kuşaklara aktarabilmek her zaman öncelikli hedeflerimizden biri oldu.
 
Mesleğimizin saygınlığını ve meslek mensuplarımızın yetkinliğini hak ettiği noktalara taşıyabilmek için elimizden gelen azami gayreti gösteriyoruz.
 
30 yıla yaklaştığımız örgütlenme serüvenimizde mesleki kaygılarımız ve sorumluluklarımız daima yol gösterici oldu. Aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olma bilincini de ısrarla yanımızda taşıdık.
 
Bizler yaşadığımız ülkenin çağdaş, özgürlükçü ve demokratik ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda durmaksızın çalışan büyük bir meslek örgütü durumuna geldik.
 
Bu mesleğe emek veren tüm meslektaşlar olarak mesleğimizi yaparken üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyoruz.
 
Muhasebe mesleğinde kayıt ve vergi boyutunun ağırlığı ve önemi hiçbir zaman azalmayacaktır.
 
Ancak küresel ekonominin rekabetçi koşullarında muhasebe mesleğinin kayıt tutma fonkisoyunundan, finansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş yaptığını ve denetim kavramının öneminin günden güne artmakta olduğunu görebiliyoruz.
 
Bu değişim sürecinde meslek örgütümüze düşen en önemli görevin geçmişte olduğu gibi gelecekte de mesleğin gelişmine öncülük etmek ve haklarını koruyarak ileriye taşımak olduğunu biliyor ve bunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli meslek mensuplarımızın ve muhasebe camiasının muhasebe haftasını en samimi duygularımla kutluyorum.

Ertuğrul KOCACIK
BAŞKAN