Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Mayıs 2016 da gerçekleştirdiğimiz 22. Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. Genel Kuruldan aldığımız yetkiyle görev süremiz boyunca Yönetimde Eşitlik, Denetimde Şeffaflık ve Disiplinde Adalet ilkelerimizden asla taviz vermedik. Her Üyemize eşit mesafede davranarak karşılaştığımız konu ve olayları kişiselleştirmeden objektif bir şekilde çözüme kavuşturduk. Meslektaşlarımızın işlerinin kolaylaştırmak adına bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağladık. Yönetim Kurulu olarak geride bıraktığımız bu 3 yıl çok yoğun bir çalışma dönemi olarak geçti. Gerek ülkemizde gerekse dünya’da çok önemli ekonomik ve sosyal olaylar yaşandı. Mesleğimizde de mevzuat açısından ve dijital dönüşüm açısından Radikal değişiklikler yaşandı. Meslek Mensuplarımızın bu değişim ve dönüşüme entegre olabilmeleri için sürekli eğitimleri önemsedik.

Devlet bütçemizin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin toplanması adına kamusal bir görevi yerine getiriyoruz. Bu Mesleğe emek veren tüm Meslektaşlar olarak mesleğimizi yaparken üreten, çalışan canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyoruz.

Muhasebe mesleğinde kayıt tutma ve vergi boyutunun ağırlığı ve önemi hiçbir zaman azalmayacaktır. Ancak Küresel ekonominin rekabetçi koşullarında muhasebe mesleğinin kayıt tutma fonksiyonundan, finansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş yaptığını ve denetim kavramının öneminin günden güne artmakta olduğunu görebiliyoruz. Bu değişim sürecinde Meslek Örgütümüze düşen en önemli görevin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Mesleğimizin ve Meslek Mensuplarımızın gelişimine öncülük etmek ve haklarını koruyarak ileriye taşımak olduğunu biliyor ve bunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

3 Yıl boyunca tüm kurullarımız, komisyonlarımız ve ilçe temsilcilerimizle tam bir uyum içerisinde çalıştık. Odamızı ve Meslektaşlarımızı hem ilimizde hem de Ülke genelinde en üst düzeyde temsil ederek Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz Görev ve Sorumlulukları yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz.

Odamızın 23. Olağan Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın 18-19 Mayıs 2019 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde yapılacaktır. Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ile gerçekleştireceğimiz Olağan Genel Kurulumuzun Ülkemize, Mesleğimize ve Meslek Mensuplarımıza hayırlı olmasını diler,

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı şükranlarımızı sunarım.

Saygılarımla

 

Ertuğrul KOCACIK

Oda Kurulları Adına

Başkan