Staja Başlama Sınavını Kazanan Adayların İşlemleri

Değerli Stajyer Adayımız,

STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN ODAMIZ TARAFINDAN BİLDİRİLECEK TARİHLERDE YAPILAN ”ZORUNLU STAJ EĞİTİMİ”NE KATILMASI ZORUNLUDUR.

 

GENEL BİLGİ

Staja Giriş Sınavını kazanan adaylardan, Her yıl 01-10 Mayıs /01-10-Ocak /01-10 Eylül itibariyle staj başlatmak isteyenlerin en geç ilgili ayların 9. günü tarihine kadar SGK girişinizin yapılıp, staj evraklarınızın hazırlanması ve işyeri evraklarınızın ilgili ayların 11-13 günlerinde  tarihleri arasında Odamıza getirilmesi getirilmektedir. Tatil günlerine rastlayanda takip eden ilk iş günüdür. Lütfen işe giriş tarihi ile Odamıza getirilecek evrakların teslim tarihini karıştırmayınız. Sınavı kazanmış ve bir işyerinde çalışmıyorsanız sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 yıl içinde iş bulup staja başlamak zorundasınız. Sınavı Kazanan adaylardan stajını başlatmak istediği dönemde staj başlatmak isteyenlerin getirmeleri gereken işyeri evrakları ve matbu formlar odamızdan alınacaktır.

ZORUNLU EĞİTİMDE MATBU EVRAKLAR ODAMIZ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.