Staja Başlama Sınavını Kazanan Adayların Getirmesi Gereken Evraklar

Değerli Stajyer Adayımız,

STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN ODAMIZ TARAFINDAN BİLDİRİLECEK TARİHLERDE YAPILAN ”ZORUNLU STAJ EĞİTİMİ”NE KATILMASI ZORUNLUDUR.

 

GENEL BİLGİ

Staja Giriş Sınavını kazanan adaylardan, Her yıl 01-10 Mayıs /01-10-Ocak /01-10 Eylül itibariyle staj başlatmak isteyenlerin en geç ilgili ayların 9. günü tarihine kadar SGK girişinizin yapılıp, staj evraklarınızın hazırlanması ve işyeri evraklarınızın ilgili ayların 11-13 günlerinde tarihleri arasında Odamıza getirilmesi getirilmektedir. Tatil günlerine rastlayanda takip eden ilk iş günüdür. Lütfen işe giriş tarihi ile Odamıza getirilecek evrakların teslim tarihini karıştırmayınız. Sınavı kazanmış ve bir işyerinde çalışmıyorsanız sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 yıl içinde iş bulup staja başlamak zorundasınız. Sınavı Kazanan adaylardan stajını başlatmak istediği dönemde staj başlatmak isteyenlerin getirmeleri gereken işyeri evrakları ve matbu formlar odamızdan alınacaktır.

ZORUNLU EĞİTİMDE MATBU EVRAKLAR ODAMIZ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR HAKKINDA BİLGİ LİSTESİ

 

AŞAĞIDAKİ BELGELER STAJ BAŞVURU DÖNEMİNDE HAZIRLANACAKTIR.

  • RESMİ KURUM İBARELİ ADLI SİCİL BELGESİ (E-DEVLETTEN KABUL EDİLİR.)
  • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYETİNİZ OLMADIĞINA DAİR YAZI,
  • BAĞ-KUR’DAN KAYDINIZ OLMADIĞINA DAİR YAZI (4B SORGUSU SGK DAN ALINACAK)
  • EMEKLİ SANDIĞINDAN KAYDINIZ OLMADIĞINA DAİR YAZI ALINACAKTIR.(4C SORGUSU SGK DAN ALINACAK)
  • ERKEK ADAYLARDA ASKERLİK DURUM BELGESİ)ASKERLİK ŞUBESİNDEN ONAYLI) YADA TERHİS BELGESİ FOTOKOPİSİ

 

MATBU EVRAKLARDAN;

STAJA BAŞLAMA EVRAK LİSTESİ (EVRAK LİSTESİNDE İSTENEN BELGELER STAJ YERİNE GÖRE HAZIRLANACAKTIR. DİREKT OLARAK ODADAN BİLGİ ALMADAN İŞYERİ GİRİŞİNİ YAPMAYINIZ.ŞUBELERDE STAJ ÖNCELİKLİ OLARAK ANKARA TESMER TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİR,ONAY ALINMADAN STAJ BAŞLATILMAZ. ŞİRKETLERDE ŞİRKET MERKEZLERİNDE STAJ YAPILIR, SGK VE MERKEZ ADRESİ AYNI OLMAYANLARIN STAJLARI BAŞLATILMAZ.)

STAJA BAŞLAMA DİLEKÇESİ

STAJ ONAY BELGESİ (İmzalı ve kaşeli olarak eksiksiz bütün adayların meslek mensupları tarafından dolduracak)

TEK KİŞİ STAJ BELGESİ (Ticari işletmelerde (A.Ş., Ltd...) gözetim veya denetim altında staj yapan adayların firma yetkilileri ve meslek mensupları tarafından doldurulacak ve stajyer tarafından imzalanacaktır)

STAJYER HAKKINDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER FORMU