Güncel Mevzuat

193 Gelir Vergisi Kanunu Teblig
5422 Kurumlar Vergisi Kanunu Teblig
3065 Katma Deger Vergisi Kanunu Teblig
213 Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Teblig
7338 Veraset Ve Intikal Vergisi Kanunu Teblig
1319 Emlak Vergisi Kanunu Teblig
197 Motorlu Tasitlar Vergisi Kanunu Teblig
3074 Akaryakit Tüketim Vergisi Kanunu Teblig
492 Harçlar Kanunu Teblig
488 Damga Vergisi Kanunu Teblig
6183 Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun Teblig
6802 Gider Vergileri Kanunu Teblig
2464 Belediye Gelirleri Kanunu Teblig
4306 Ilkögretim Ve Egitim Kanunu, Milli Egitim Temel Kanunu, Çiraklik Ve Meslek Egitimi Kanunu, Milli Egitim Bakanliginin Teskilat Ve Görevleri Hakkinda Kanun Ile 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayili Kanunda Degisiklik Yapilmasi Ve Bazi Kâgit Ve Islemlerden Egitime Katki Payi Alinmasi Hakkinda Kanun Teblig
2978 Vergi Iadesi Hakkinda Kanun Teblig
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müsavirlik Ve Yeminli Malî Müsavirlik Kanunu Teblig
3100 Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanun Teblig
4358 Vergi Kimlik Numarasi Kullaniminin Yayginlastirilmasi Ve Noterlik Kanunu, Icra Ve Iflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayollari Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunmasi Hakkinda Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu Ile Pasaport Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Teblig
3986 Ekonomik Denge Için Yeni Vergiler Ihdasi Hakkinda Kanun Teblig
2982 Konut Insaatinda Ve Kalkinmada Öncelikli Yörelerde Yapilacak Yatirimlarda Vergi, Resim Ve Harç Istisna Ve Muafliklari Taninmasi Hakkinda Kanun Teblig
3418 Egitim, Gençlik, Spor Ve Saglik Hizmetleri Vergisinin Ihdasi Ile 3074 Sayili Akaryakit Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayili Motorlu Tasitlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayili Finansman Kanunu, 193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayili Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun Ve 492 Sayili Harçlar Kanununda Degisiklikler Yapilmasi Ve Bu Kanunlara Bazi Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Teblig
1318 Tasit Alim Vergisi Teblig
210 Degerli Kagitlar Kanunu Teblig
4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Teblig
4811 Vergi Barisi Kanunu Teblig
4837 Ekonomik Istikrari Saglamak Için Ek Vergiler Alinmasi Hakkinda Kanun Teblig