Tesmer Yayınları

 • SMMM Soru Cevap Kitabı
 • A.B.C. Soru Cevaplar Kit (TURMOB)
 • Finansal Tablo Analizi (TURMOB)
 • Yönetim Maliyet Muhasebesi (TURMOB)
 • Staja Başlama Kitabı (Derin)
 • Türk Vergi Hukuku
 • Tüm Vergi Kanunları
 • Sermaye Piyasasında Muhasebe Uygulamaları(ASMMMO)
 • SSK İş Kanunu Takibi
 • Vergi Dünyası Kitabı
 • Enflasyon Muhasebesi
 • 3568 Sayılı Meslek Hukuku Kitabı Gözlem
 • Temel Hukuku Kitabı
 • SMMM Yeterlilik Yeterlilik Eğitim Seti
 • Staja Başlama Eğitim Seti (Lisans)
 • Staja Başlama Eğitim Seti (Ön Lisans)
 • Staja Başlama Eğitim Seti (Lise)
 • Enflasyon Muhasebesi
 • Vergi Klavuzu Kitabı
 • 5228 Sayılı Vergi Mevzuatı
 • 2003 Yılı Gelirler Vergisi
 • Tablolar 5035 Sayılı Kanunlar
 • Muhasebe Uygulamaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi
 • 4956 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Mali Hukuku Kitabı
 • Dönem Sonu Envanter Kitabı
 • 2003 Kurumlar Vergisi
 • 4842 Sayılı Kanunlar Kitabı
 • Vakıflar Kitabı