VERGİ TAKVİMİ

  • 25.09.2021 Cumartesi - Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet BiBeyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  • 26.09.2021 Pazar - Eylül 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin MMakbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi