VERGİ TAKVİMİ

  • 25.01.2021 Pazartesi - 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 26.01.2021 Salı - Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 26.01.2021 Salı - Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 26.01.2021 Salı - Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet B Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
  • 26.01.2021 Salı -
  • 26.01.2021 Salı - Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
  • 26.01.2021 Salı - Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin MMakbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemes
  • 26.01.2021 Salı - 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi