VERGİ TAKVİMİ

 • 20.03.2019 Çarşamba - Şubat 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.03.2019 Çarşamba - Şubat 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.03.2019 Çarşamba - Şubat 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.03.2019 Çarşamba - Şubat 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.03.2019 Çarşamba - Şubat 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.03.2019 Çarşamba - Şubat 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 25.03.2019 Pazartesi - Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 25.03.2019 Pazartesi - Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 25.03.2019 Pazartesi - 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • 25.03.2019 Pazartesi - Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 25.03.2019 Pazartesi - 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 25.03.2019 Pazartesi - GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 • 26.03.2019 Salı - Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 26.03.2019 Salı - 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 26.03.2019 Salı - Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 26.03.2019 Salı - Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı