VERGİ TAKVİMİ

 • 12.08.2020 Çarşamba - ● 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.08.2020 Pazartesi - ● 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.08.2020 Perşembe - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.08.2020 Perşembe - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.08.2020 Perşembe - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.08.2020 Perşembe - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.08.2020 Perşembe - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.08.2020 Perşembe - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 25.08.2020 Salı - ● 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 25.08.2020 Salı - ● 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.08.2020 Çarşamba - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.08.2020 Çarşamba - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 26.08.2020 Çarşamba - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.08.2020 Pazartesi - ● Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 31.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 31.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 31.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 31.08.2020 Pazartesi - ● Temmuz 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi