VERGİ TAKVİMİ

 • 27.05.2019 Pazartesi - Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 27.05.2019 Pazartesi - Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 27.05.2019 Pazartesi - GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 • 27.05.2019 Pazartesi - Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 27.05.2019 Pazartesi - 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
 • 31.05.2019 Cuma - Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 31.05.2019 Cuma - Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 31.05.2019 Cuma - Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2019 Cuma - 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi