VERGİ TAKVİMİ

 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 15.01.2019 Salı - Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyan
 • 21.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 21.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 21.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 21.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 21.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 21.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.01.2019 Perşembe - Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 24.01.2019 Perşembe - Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 24.01.2019 Perşembe - 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 25.01.2019 Cuma - 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 25.01.2019 Cuma - Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 25.01.2019 Cuma - Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 25.01.2019 Cuma - Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 25.01.2019 Cuma - Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 28.01.2019 Pazartesi - Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 28.01.2019 Pazartesi - Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 31.01.2019 Perşembe - Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2019 Perşembe - Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.01.2019 Perşembe - Yıllık Harçların Ödemesi
 • 31.01.2019 Perşembe - 2018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • 31.01.2019 Perşembe - Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 31.01.2019 Perşembe - Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 31.01.2019 Perşembe - 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2019 Perşembe - 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2019 Perşembe - 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi