VERGİ TAKVİMİ

 • 30.11.2021 Salı - 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 30.11.2021 Salı - Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 30.11.2021 Salı - Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - 2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2021 Salı - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 30.11.2021 Salı - Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 30.11.2021 Salı - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 30.11.2021 Salı - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi