VERGİ TAKVİMİ

 • 09.04.2020 Perşembe - ● 16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 10.04.2020 Cuma - ● 16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 15.04.2020 Çarşamba - ● Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 20.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.04.2020 Cuma - ● Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 24.04.2020 Cuma - ● Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 27.04.2020 Pazartesi - ● 1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 27.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 27.04.2020 Pazartesi - ● Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 27.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 27.04.2020 Pazartesi -
 • 27.04.2020 Pazartesi - ● Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 27.04.2020 Pazartesi - ● Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● 2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 30.04.2020 Perşembe - ● Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi