VERGİ TAKVİMİ

 • 25.05.2022 Çarşamba - 1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 25.05.2022 Çarşamba - 1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 26.05.2022 Perşembe - Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.05.2022 Perşembe - Nisan 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 26.05.2022 Perşembe - GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
 • 26.05.2022 Perşembe - Nisan 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
 • 31.05.2022 Salı - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 31.05.2022 Salı - 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 31.05.2022 Salı - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 31.05.2022 Salı - 2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Gün
 • 31.05.2022 Salı - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 31.05.2022 Salı - Nisan 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 31.05.2022 Salı - Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 31.05.2022 Salı - 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - Nisan 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 31.05.2022 Salı - 2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü