VERGİ TAKVİMİ

 • 24.01.2020 Cuma - 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 24.01.2020 Cuma - Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 24.01.2020 Cuma - Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 27.01.2020 Pazartesi - Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Yıllık Harçların Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - 2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • 31.01.2020 Cuma - Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 31.01.2020 Cuma - Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 31.01.2020 Cuma - 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 31.01.2020 Cuma - Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi