VERGİ TAKVİMİ

 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 16.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 20.09.2019 Cuma - Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.09.2019 Cuma - Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.09.2019 Cuma - Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.09.2019 Cuma - Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.09.2019 Cuma - Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.09.2019 Cuma - Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 23.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 23.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 24.09.2019 Salı - Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 24.09.2019 Salı - 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 25.09.2019 Çarşamba - 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.09.2019 Perşembe - Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 26.09.2019 Perşembe - Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 26.09.2019 Perşembe - Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 30.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 30.09.2019 Pazartesi - Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 30.09.2019 Pazartesi - 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 • 30.09.2019 Pazartesi - 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 30.09.2019 Pazartesi - 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi