VERGİ TAKVİMİ

 • 25.06.2021 Cuma - 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 28.06.2021 Pazartesi - Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 28.06.2021 Pazartesi - Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 28.06.2021 Pazartesi - Mayıs 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.06.2021 Çarşamba - Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 30.06.2021 Çarşamba - Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi
 • 30.06.2021 Çarşamba - Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.06.2021 Çarşamba - Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 30.06.2021 Çarşamba - Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 30.06.2021 Çarşamba - Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.06.2021 Çarşamba - 2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
 • 30.06.2021 Çarşamba - Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 30.06.2021 Çarşamba - Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi