VERGİ TAKVİMİ

 • 22.07.2019 Pazartesi - Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.07.2019 Pazartesi - Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.07.2019 Pazartesi - Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 22.07.2019 Pazartesi - Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.07.2019 Pazartesi - Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.07.2019 Çarşamba - 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 25.07.2019 Perşembe - Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 25.07.2019 Perşembe - Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 25.07.2019 Perşembe - Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 25.07.2019 Perşembe - Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 25.07.2019 Perşembe - Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 25.07.2019 Perşembe - Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 25.07.2019 Perşembe - 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.07.2019 Cuma - Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 26.07.2019 Cuma - Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 26.07.2019 Cuma - Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 26.07.2019 Cuma - Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 26.07.2019 Cuma - Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 26.07.2019 Cuma - Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 29.07.2019 Pazartesi - Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
 • 30.07.2019 Salı - Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
 • 31.07.2019 Çarşamba - 2018 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 31.07.2019 Çarşamba - Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 31.07.2019 Çarşamba - Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 31.07.2019 Çarşamba - Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 31.07.2019 Çarşamba - Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 31.07.2019 Çarşamba - 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 • 31.07.2019 Çarşamba - 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
 • 31.07.2019 Çarşamba - 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi