VERGİ TAKVİMİ

 • 02.11.2020 Pazartesi - ● Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 02.11.2020 Pazartesi - ● Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 02.11.2020 Pazartesi - ● Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 02.11.2020 Pazartesi - ● Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 02.11.2020 Pazartesi - ● Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 02.11.2020 Pazartesi - ● Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 10.11.2020 Salı - ● 16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 10.11.2020 Salı - ● 16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 16.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 17.11.2020 Salı - ● 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.11.2020 Salı - ● 2020 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.11.2020 Cuma - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.11.2020 Cuma - ● Ekim 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.11.2020 Cuma - ● Ekim 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.11.2020 Cuma - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.11.2020 Cuma - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.11.2020 Cuma - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.11.2020 Salı - ● 1-15 Kasım 2020 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 24.11.2020 Salı - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
 • 25.11.2020 Çarşamba - ● 1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.11.2020 Perşembe - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.11.2020 Perşembe - ● Ekim 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 26.11.2020 Perşembe - ● Ekim 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● 2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 30.11.2020 Pazartesi - ● Ekim 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 • 02.12.2020 Çarşamba - ● Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi