VERGİ TAKVİMİ

 • 20.04.2021 Salı - Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 20.04.2021 Salı - Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.04.2021 Salı - Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 20.04.2021 Salı - Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 20.04.2021 Salı - Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 20.04.2021 Salı - Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.04.2021 Pazartesi - 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 26.04.2021 Pazartesi - Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 26.04.2021 Pazartesi - Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname VeVerme Hakkından Yararlananlar İçin
 • 26.04.2021 Pazartesi - cak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemes
 • 26.04.2021 Pazartesi - Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken DaDamga Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 26.04.2021 Pazartesi - art 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.04.2021 Pazartesi - Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 27.04.2021 Salı - 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 30.04.2021 Cuma - Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemes
 • 30.04.2021 Cuma - Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2021 Cuma - Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2021 Cuma - Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 30.04.2021 Cuma - Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 30.04.2021 Cuma - Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.04.2021 Cuma - Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 30.04.2021 Cuma - Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmes
 • 30.04.2021 Cuma - 2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 30.04.2021 Cuma - Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • 30.04.2021 Cuma - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 30.04.2021 Cuma - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 30.04.2021 Cuma - Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 30.04.2021 Cuma - Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmes
 • 30.04.2021 Cuma - Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi