YAPILANDIRMADA KRİTİK TARİH 31 MAYIS 2017 !!!

 

YAPILANDIRMADA KRİTİK TARİH 31 MAYIS 2017 !!!

 

 6736 Sayılı Yapılandırma Kanununda Kritik Tarih 31 Mayıs 2017. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan  6736 Sayılı Kanundan yararlanmak için getirilen bu son fırsatın kaçırılmaması büyük önem taşımaktadır.

 

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının, süresinde ödenmeyen 1. taksiti ile 2017 yılının Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2.taksitinin ödeme süreleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının yapılandırılan ve süresinde ödenmeyen 1.Taksiti 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona ermektedir.

 

Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin ödenmesi şarttır.

 

Ayrıca, 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 7020 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  hükümlerine göre,

 

 “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre  27 Mayıs 2017  tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yeni düzenleme hükümlerinden yararlanamayacaklardır.” Hükmü yer almaktadır. 

 

Bu nedenle, özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için getirilen bu son fırsatın kaçırılmaması büyük önem taşımaktadır.

 

Mükellefler tarafından yapılacak söz konusu ödemeler dolayısıyla vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, Tüm Vergi Daireleri 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar açık bulundurulacaktır.

 

Bilgilerinize sunar, Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygılarımla

 

 

Ertuğrul KOCACIK

ODA BAŞKANI