ÜCRET PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Değerli Meslek Mensubumuz,
 
27.05.2016
 
 
4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinin ikinci fıkrası, 5754 Sayılı Kanun'un 85. maddesi ile değiştirilerek "Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…". hükmü getirilmişti ve akabinde de 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete'de "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştı.
 
21.05.2016 tarihinde 29718 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak 10 işçi yerine 5 işçi için ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka yoluyla ödemesi 01.06.2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.
 
İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız
 
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
 
Saygılarımla,
 
Ertuğrul KOCACIK
Başkan