TÜRMOB ETİK EĞİTİMLERİ 2015/2. DÖNEMİ BAŞLIYOR

 

17 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ” kapsamında 2015/2. Dönem TÜRMOB Etik Eğitimleri, aşağıda belirtilen süreç çerçevesinde yapılacaktır.

Etik Eğitim Takvim Süreci

Etik Eğitim Yardım Klavuzu

Etik Eğitim Oda İşlem Rehberi

Başvurular

 

21 Temmuz 2015-31 Ağustos 2015 döneminde, http://etik.turmob.org.tr adresinden on-line olarak yapılabilecektir.

 

Eğitim Bedeli

 

50 TL (.. Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ”deki azami tutardan daha az olacak şekilde belirlenmiştir )

 

 

 

 

Eğitim

Bedelinin

Ödenmesi

 

 

Seçenek 1 : www.turmob.org.tr adresli internet sitesindeki

on-line işlemler menüsünden kredi kartı ile yapılabilecektir.

 

Seçenek 2 : İş Bankası Küçükevler Şb.

Şube Kodu: 4211 Hesap No: 723472

İBAN: TR15 0006 4000 0014 2110 7234 72

(masrafsız) banka hesabına yatırılabilir.

 

Uzaktan Eğitim

 

1-22 Eylül 2015 tarihleri arasında http://etik.turmob.org.tr adresli portal üzerinden on-line eğitime katılım sağlanabilecektir.

 

Etik Bilgi Değerlendirmesi

 

23 Eylül - 7 Ekim 2015 tarihleri arasında http://etik.turmob.org.tr adresli portal üzerinden değerlendirmeye katılım sağlanabilecektir.

 

Yüz yüze eğitim

 

Odalarımızda, TÜRMOB tarafından belirlenecek tarihlerde ve TÜRMOB’un görevlendireceği eğiticilerle yapılacaktır. Katılımcılara, yüz yüze eğitime başlama öncesinde, TÜRMOB tarafından Odalara gönderilecek olan basılı eğitim materyalleri verilecektir.

 

Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi

 

Etik eğitimi tamamlama belgesi almış olan meslek mensupları ile bağlı oldukları Oda arasında düzenlenir. Sözleşmeler, TÜRMOB tarafından Odalara gönderilecektir.

 

Muhasebe Meslek Etiği Taahhütnamesi

 

Muhasebe Mesleği Etik Sözleşmesi imzalamış ve sözleşme bilgileri portala kaydedilmiş meslek mensupları için TÜRMOB tarafından hazırlanarak Odalara gönderilecektir.

           

 

 

 

 

2. TÜRMOB Etik Eğitim yardım kılavuzu,

3. TÜRMOB Etik Eğitim Oda işlem rehberi,

Gençlik Caddesi No: 107 06570 Amttepe - ANKARA / TURKEY Tel: 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 - 74 http://www.turmob.org.tr