TÜRMOB: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı

 

29 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılan Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ, 29.06.2018 tarihli ve 30563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile 29 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.Diğer taraftan, 238 Seri No.luVUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 29.06.2018 tarihinden sonra yapılacak reeskont işlemlerinde bu Tebliğ ileavans işlemleri için belirlenen yıllık %19,50 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise “iskonto” için belirlenen yıllık %8,50 oranını dikkate alacaktır.

MEVZUATI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(10.07.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:

  1. TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları (10.07.2018)
  2. TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı (10.07.2018)
  3. TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları(10.07.2018)
  4. TÜRMOB: Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı ile Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Ödemelerinde İstisna Sınırı (10.07.2018)
  5. TÜRMOB: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı (10.07.2018)
  6. TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı ve Uygulaması (10.07.2018)
  7. GİB: 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018(09.07.2018)
  8. GİB: 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018(09.07.2018)
  9. GİB: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)
  10. GİB: Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)