TÜRMOB: 304 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Getirilen Stopaj Teşvikinin Uygulama Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir

TÜRMOB: 304 Seri Numarali Gelir Vergisi Genel Tebligi Ile Getirilen Stopaj Tesvikinin Uygulama Süresinin Uzatilmasi Talep Edilmistir.

Sayi :2018/

Konu : Süre uzatimi

T.C.
HAZINE ve MALIYE BAKANLIGI
Gelir Idaresi Baskanligi
(Gelir Yönetimi Daire Baskanligi III)

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayili 2’nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayimlanan 7103 sayili Vergi Kanunlari Ile Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun’un 42 nci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayili Issizlik Sigortasi Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu maddede, öngörülen sartlari tasiyan özel sektör isverenlerinin 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasinda ise aldiklari sigortalilardan dolayi gelir vergisi stopaji tesvikinden faydalanacaklari ve 43 üncü maddesi ile ayni Kanun’a eklenen Geçici 20 nci maddesinde öngörülen sartlari tasiyan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan özel sektör isverenlerinin 1/1/2018 tarihinden itibaren ise aldiklari sigortalilardan dolayi gelir vergisi stopaji tesvikinden faydalanacaklari hüküm altina alinmis ve söz konusu maddelerde tesvik uygulamasinin usul ve esaslari belirtilmistir. Yine 7143 sayili Kanun’un 93’üncü maddesine göre de söz konusu 42. ve 43 üncü maddeler 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girmistir.

Bu kapsamda 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 304 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebligi’nde 7103 sayili Kanunun 42. ve 43 üncü maddelerinin uygulamasina iliskin usul ve esaslar hakkinda açiklamalarda bulunulmustur.

Söz konusu Tebligin Ortak Hükümler basligini tasiyan 10’uncu maddesinin 7 No’lu fikrasinda, bu Tebligin yayimi tarihine kadar Tebligin 7103 sayili Kanunun 42 nci maddesi ile ilgili olan 4 üncü ve 7103 sayili Kanunun 43 üncü maddesi ile ilgili olan 7 nci maddelerindeki sartlari tasiyan sigortalilardan dolayi yararlanilamayan gelir vergisi stopaji tesvik tutarlari, bu tarihten sonra verilecek ilk muhtasar bevanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinde mahsup edilecegi, mahsup isleminin yapilabilmesi için tesvikten yararlanilamayan dönemlere ait bilgilerin de ilk muhtasar bevanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde verilecek bildirime eklenmesi gerektigi ve bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarin kalmasi halinde, kalan tutarin, sonraki avlarda verilecek muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinde, yukarida açiklanan esaslar çerçevesinde mahsup edilecegi, önceki dönemlere ait muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için bu nedenle düzeltme yapilmayacagi belirtilmistir.

Buna göre, 304 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebligi, 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayili Resmi Gazetede yayimlandigindan söz konusu mahsup islemlerinin Haziran 2018 ayma iliskin olarak verilecek muhtasar beyannamelerde yapilmasi ve dolayisiyla 5604 sayili Mali Tatil îhdas Edilmesi Hakkinda Kanun hükümleri dikkate alindiginda bu islemlerin 25 Temmuz 2018 tarihine kadar verilecek muhtasar beyanname üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Diger taraftan 304 seri No’lu Teblig düzenlemesine göre Temmuz 2018 ayinda bu dönemlerin muhtasarda bildirilmemesi durumunda mükellefin önceki aylara ait bildirim hakkini kaybetmis olacagi sonucuna da varilmaktadir.

Bu nedenle 3-20 Temmuz 2018 tarihlerinin 5604 sayili Kanuna göre mali tatil oldugu ve 304 seri No’lu Teblig’in bu tarihler arasinda yayimlandigi dikkate alindiginda, 7103 sayili Kanunla taninan sigorta tesviklerine iliskin 2018 yili Ocak-Haziran aylarina ait Teblig ile getirilen bildirim mecburiyeti süresinin Temmuz 2018 avina iliskin muhtasar beyanname verilme süresine kadar uzatilmasinin tesvikle saglanan amacin gerçeklestirilebilmesi için daha uygun olacagi degerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.

A.Masis YONTAN

TÜRMOB Genel Baskani

 

(24.07.2018)