T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Yatırım Teşvik İlanı

TC.SAKARYA VALİLİĞİ 

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre,  ekte yer alan ilan metninde yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.