Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30367 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kurumca belirlenen kronik hastalıklar” ibaresinden sonra gelmek üzere elektronik sevk formu ile sevk edilen hastalar ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

(21.03.2018)