SGK Rücu Alacaklarının Yapılandırılması ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı

SGK Rücu Alacaklarinin Yapilandirilmasi ile Ilgili Usul ve Esaslari Açikladi

Isverenlerin ve üçüncü sahislarin, is kazasi ve meslek hastaligi, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel saglik sigortalisina ve bunlarin bakmakla yükümlü oldugu kisilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunduklari her türlü borçlari yapilandirilmaktadir. 

7143 sayili Vergi ve Diger Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun “Diger hükümler” baslikli 10’uncu maddesinin altinci fikrasinda; “Isverenlerin ve üçüncü sahislarin, 5510 sayili Kanunun 14’üncü, 21’inci, 23’üncü, 39’uncu ve 76’nci maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10’uncu, 26’nci, 27’nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayili Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanununun mülga 129’uncu maddesi geregince is kazasi ve meslek hastaligi, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel saglik sigortalisina ve bunlarin bakmakla yükümlü oldugu kisilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunduklari her türlü borçlari ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin baslangicindan bu Kanunun yayimi tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutarin, bu Kanunda belirtilen süre ve sekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.” hükmü düzenlenmistir.

Buna göre;

  1. Is kazasi ve meslek hastaliginin SGK’ ya bildirilmemesi, yanlis veya eksik bildirilmesinden kaynaklanan SGK alacaklari,
  2. Is kazasi ve meslek hastaliginin meydana gelmesinde kusurlu olan isveren ile üçüncü kisilerden olan SGK alacaklari,
  3. Is kazasi ve meslek hastaligina ugrayan sigortaliyi SGK’ ya bildirmedigi için kusursuz sorumlu olan isverenden olan SGK alacaklari,
  4. Üçüncü kisilerin kasti nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortaliya, ölümü halinde hak sahiplerine SGK tarafindan ödenecek olan alacaklar,
  5. Is kazasina ugrayan veya meslek hastaligina tutulan genel saglik sigortalisina gerekli saglik yardimlarini yapmayan isverenden olan SGK alacaklari,

Ile mülga 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 BAG-KUR Kanunu ile 5434 sayili Emekli sandigi kanunun ilgili maddelerinde sayilan yukarida açiklanan bölümlere karsilik gelen isverenlerin ve üçüncü sahislarin, is kazasi ve meslek hastaligi, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel saglik sigortalisina ve bunlarin bakmakla yükümlü oldugu kisilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunduklari her türlü borçlari, Yapilandirma kapsamindadir.

Yukarida sayilan SGK alacaklarina kanuni faiz uygulanan sürenin baslangicindan kanunun yayimlandigi 18 Mayis 2018 tarihinde kadar geçen süre için YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutarin, yapilandirmada belirtilen süre ve sekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 

7143 sayili yapilandirma hükümleri Kanunun yayimlandigi 18.05.2018 tarihi itibariyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkinda uygulanmayacaktir. 

SGK tarafindan rücu davasina konu edilmemis olan veya dava açilmis ise de mahkeme tarafindan karar verilmemis olan durumlarda; alacagin tamamini (yani %100 kusur oraninda baglanan gelir, fiilen yapilan ödemeler ve masraflarin tamamini) kabul ederek, 7143 sayili Kanun kapsaminda yapilandirma talep eden ve kabule dair yazili beyan veren borçlularin borçlari yapilandirilabilecektir.

Rücu davalarinda %100 kusur orani üzerinden SGK alacaginin tamaminin (baglanan gelir, fiilen yapilan ödemeler ve masraflarin tamaminin) ödenmesinin kabul edildigi, bu alacaklara iliskin olarak SGK’nin davaci oldugu durumlarda; yapilandirma taleplerinin yaninda borçlularin davayi kabul etme sarti aranmamaktadir. 

Mahkeme masraflari/icra masraflari ile vekalet ücretleri 7143 sayili Kanun kapsaminda yer almadigindan, yapilandirma kapsaminda degildir. Bunlarin yapilandirma haricinde ödenmesi gerekmektedir.

7143 sayili Kanunun 10. maddesindeki rücuan alacaklarin yapilandirilmasi için; 

  • 31.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar, rücu alacagin tahsilatini takip eden SGK ünitesine, basvurulmasi,
  • Pesin ödeme yolunu tercih etmis borçlularin, borçlarini en son 31.08.2018 tarihine kadar ödemeleri,
  • Taksitli ödeme yolunu tercih etmis borçlularin ise, ödenecek tutarlarin ilk taksitini, en geç 31.08.2018 tarihine kadar, kalan taksitlerini ikiser aylik dönemler hâlinde azami on sekiz esit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapilandirma için son basvuru tarihinin 31.07.2018 oldugu dikkate alindiginda yukarida sayilan nitelikte SGK’ya borcu olan isverenlerin yapilandirma için basvuru yapmalarini öneririz. 

Saygilarimizla…

TÜRMOB

(23.07.2018)