SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 26431140-207.02-E.6235321

Tarih: 20/06/2018

Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

GENELGE

2018-21

1- Genel Açıklamalar

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 20 nci madde eklenmiş olup, anılan maddede;

BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(22.06.2018)