SGK Genelgesi 2015/21 (Türkiye- Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sayı : 70809318.010.06.02/ 446 01/09 /2015 
Konu : Türkiye- Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

G E N E L G E 2015 /21

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 01 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal?Güvenlik?Anlaşması 06 Şubat 2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 08/08/2015 tarihli, 29439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulunun 2015/7939 sayılı kararı uyarınca 01 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal?Güvenlik?Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme de, söz konusu İdari Düzenlemenin 10 uncu maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Sosyal Güvenlik Anlaşması Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Yardımlarla İlgili Hükümler, Muhtelif Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.
Kurumumuz ile Kore Sigorta Kurumu arasında yapılacak yazışmalarda anılan Anlaşmanın 22 nci maddesi uyarınca akit tarafların resmi dilleri kullanacaktır. Bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla TR/KR ve KR/TR rumuzuyla Türkçe, Korece ve İngilizce dillerinde 11 adet formüler hazırlanmıştır. Kurumumuz tarafından TR/KR rumuzuyla adlandırılan formülerler kullanılacak olup, söz konusu formülerler İntranet/Kurumsal/Dokümanlar/Yurtdışı/Formülerler bölümünde yayınlanmıştır.
Anlaşma ve İdari Düzenleme ile bunların uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Türkiye Kore Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Tatbikatında Kullanılacak Formülerlere Ait Açıklamalar” ekte sunulmuştur.
Tereddüt edilen hususların Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı) sorulması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı