SGK Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatıldı

SGK Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatıldı.

31.08.2018/147-1

SOSYAL GÜVENLİK ALACAKLARININ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, son ödeme süresi 31 Ağustos 2018 olan Sosyal ÖZET : Güvenlik Kurumu alacaklarının son ödeme süresini 7 Eylül 2018 Cuma günü sonuna kadar uzatmıştır.

ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞ KURUM ALACAKLARI: 31.08.2018 tarihinde SGK’nın twitter hesabında yapılan açıklamada, borç yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ve peşin ödemeleri ile cari dönem öde 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’ a kadar ertelendiği hususun

Buna göre;

Son ödeme  tarihi 31.08.2018 olan  2018/temmuz ayına ait sigorta primleri,

Son ödeme  tarihi 31.08.2018 olan  6736 sayılı yapılandırma yasası taksiti,

Son ödeme  tarihi 31.08.2018 olan  7020 sayılı yapılandırma yasası taksiti,

Son ödeme  tarihi 31.08.2018 olan  7143 sayılı yapılandırma yasası peşin ve ilk taksiti,

Son ödeme tarihi 31.08.2018 olan diğer Sosyal Güvenlik Kurum alacaklarının,

Ödeme süreleri 07/9/2018 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Saygılarımızla...

(01.09.2018)