Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 29. Yılı Kutlu olsun.

13 Haziran 1989 Tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 29. Yılı Kutlu olsun.

Vergide Adaletli olmak, Vergi Kayıp ve Kaçaklarını önlemek, Vergi Gelirlerini Arttırmak, Kayıt Dışı Ekonomiyi önleyerek Toplumda Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Vergi Bilinci oluşturabilmek için Meslek Mensupları olarak Ülkemiz adına Bizler Varız.

Aradan tam 29 yıl geçti. Geride bıraktığımız çeyrek yüzyıl, Mesleğimiz ve Meslek Mensuplarımız adına çok önemli Değişiklik ve Yeniliklere şahit oldu. Hep birlikte Çok önemli kazanımlar elde etmeyi başardık. Bunlar yeterli mi? Elbette yeterli değil.

Mesleğimizin Geleceği ve Yarınları için; Meslek Mensuplarının Sorunlarını ve Haklı taleplerini görmezden gelmek, Vergi Mükelleflerinin her eylem ve işlemlerinden Müteselsil Sorumlu olarak Meslek Mensuplarını görmek anlayışının İdare tarafından tekrar gözden geçirilerek Meslek Kuruluşunun Görüş ve Önerilerini Dikkate alarak Çözümün bir parçası olmaları en büyük Beklentimizdir.

Bu Duygu ve Düşüncelerle Meslek Yasamızın Yasal Statüye Kavuşmasında ve 1989 Yılından bugüne 29 yıllık süreçte Bu ONURLU MÜCADELE’ de Emeği Geçenlere Şükranlarımızı Sunarız. Aramızdan Ayrılanları Saygı ve Rahmetle Anıyoruz. Ruhları Şad Olsun.

Meslek Mensupları olarak Mesleki Geleceğimizin Daha Aydınlık, Daha Güzel Yarınlara ulaşmasını temenni eder, Tüm Muhasebe ve Denetim Meslek Camiasına En Derin Sevgi Saygılarımı Sunarım.


Ertuğrul KOCACIK
Oda Başkanı