SAKARYA ADLİYESİ 2015-2016 YILI CEZA MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLANI

CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA 

Bilirkişilik görevi yapmak üzere son başvuru tarihi olan 30 Ekim 2015 Cuma günü yapılması gerekmektedir.

 

 

1. CEZA BİLİRKİŞİLERİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

2. HUKUK BİLİRKİŞİLERİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Başvuru yapacak olan üyelerimizin hazırlayacakları odamızla ilgili olan evraklar.
 
1-Faaliyet/Oda Sicil Belgesi , bu belgede Odaya kayıt tarihiniz vb. olduğundan Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge ile aynıdır.
 
 
2-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
 
 
3-Ruhsat fotokopinizi getirmeniz halinde Odamız tarafından onay yapılacaktır. (Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)

 

BİLGİNİZE...