Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarina Iliskin Duyuru.

14/5/2018 TARIHLI VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA
UYGULANACAK ÖZEL TÜKETIM VERGISI TUTARLARI

14/5/2018 TARIHLI VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA
UYGULANACAK ÖZEL TÜKETIM VERGISI TUTARLARI

Yürürlük Tarihi: 16/10/2018

G.T.I.P. NO

Mal Ismi

Özel Tüketim Vergisi Tutari (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11

(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kursunsuz benzin 95 oktan

1,7464

Litre

2710.12.45.00.13

(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kursunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Digerleri

2710.12.49.00.11

(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kursunsuz benzin 98 oktan

1,9095

Litre

2710.12.49.00.12

(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kursunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Digerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

1,0430

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,001'i geçmeyenler) Motorin

2711.12

(Sivilastirilmis)

Propan

0,2679

Kilogram

2711.13

(Sivilastirilmis)

Bütan

2711.19.00.00.11

Sivilastirilmis petrol gazi (L.P.G.)

Motorlu tasitlarda yakit olarak kullanilacak olanlar (Otogaz)

Digerleri

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar) Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar) Bütan