Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

 
 

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru.

 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar   için 14/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki   tabloda yer almaktadır. 

 Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

(14.08.2018)