Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

07/04/2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 3);

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla güncellenmiştir.

Ayrıca, 19/6/2017 tarihli ve 2017/10467 sayılı Kararname ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilecek sınır kapılarına, yeni sınır kapıları ilave edilmiştir.

Bu değişiklik Tebliği ile, Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.