ÖTV (II) Sayılı liste Uygulama Tebliğ Taslağı

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Resmi Gazete’de Yayımlanmasını Teminen Başbakanlığa Gönderilmek Üzere Hazırlanmıştır. 06-04-2015

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamaları içeren “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanmasını teminen Başbakanlığa gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanana kadar Taslak mahiyetindeki söz konusu metin ile ilgili görüş ve önerilerinizi “otv@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

06.04.2015