ODAMIZ İLE TÜRKKEP ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

     

 

ODAMIZ İLE TÜRKKEP ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

Odamız ve TÜRKKEP arasında KEP, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Saklama hizmetlerini kapsayan protokol imzalanmıştır.

 

Değerli Üyelerimiz,

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kapsamda hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin e-tebligat amaçlı KEP adresi edinmeleri zorunlu olup, bu şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması ve bu muhatapların tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligata elverişli KEP adreslerini bildirmeleri zorunludur.   

        

Ayrıca, 2014 brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 01/01/2016 tarihinden itibaren; 2014’ü müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

 

Sakarya Serbest Mali Müşavirler Odası olarak, konu hakkında yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde; kayıtlı elektronik posta (KEP), e-tebligat,  e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter ve e-saklama hizmetlerini tüm Türkiye’de tek elden verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumu TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş. ile 01.09.2015 tarihi itibarıyle işbirliği protokolü imzaladık. İmza törenine Sakarya SMMO Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kocacık, Sakarya SMMMO Genel Sekreteri Ahmet Bina, TÜRKKEP Doğu Marmara Bölge Satış Müdürü Emre Baydemir ve TÜRKKEP Sakarya Başvuru Merkezi Yetkilisi Emre Tetik katıldılar.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

 

Türkkep hizmetleri için irtibat bilgileri:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 
 
Emre TETİK
 
Adres : Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. Toplar İş Hanı 3/301 Adapazarı/SAKARYA
Tel : 0264 272 08 08
Cep : 0553 518 01 02
E-Posta : etetik.sakarya@tbm.turkkep.com.tr
KEP Adresi : emre.tetik@hs03.kep.tr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

Sakarya SMMM Odası
Yönetim Kurulu