Odamız Danışma Meclisi toplantısı Şaban Koludra Başkanlığı’nda dönem 2. Toplantısı 20 Ağustos 2013 tarihinde saat 15:00 da Halil Kocacık Konferans salonunda gerçekleşti

      

Odamız Danışma  Meclisi toplantısı   Şaban Koludra Başkanlığı’nda  dönem 2. Toplantısı 20 Ağustos 2013 tarihinde saat 15:00 da Halil Kocacık  Konferans  salonunda  gerçekleşti.

 

Toplantı gündemi

1)      Açılış, Yoklama,

2)      Oda Başkanının konuşması

3)      Komisyon Başkanlarının çalışmaları hakkında sunumlar

4)      Mesleki sorunlar hakkında genel görüşme

5)      Dilek ve Temenniler,

6)      Kapanış

 

GÜNDEM ÇALIŞMALARI    

Gündem gereği yeterli çoğunluk görüldüğünden Meclis Başkanı Şaban Koludra tarafından gündem okundu ve oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi

Gündemin ikinci maddesi gereğince Oda başkanı Selattin ÇAKIRSOY açılış konuşmasını yaptı.

Birinci danışma kurulu toplantısında alınan karar gereği inşaat katılım payları ile ilgili alınan karar ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere olduğu ancak müşteri bildirim listelerinin güncellemesi Ağustos ayı sonuna ertelediğimiz için bu tarihi beklenip Eylül ayından itibaren tebligat yapıp 6 aylık sürede tahsilât işlemleri yapılacaktır dediler.

          Odamızda şu anda Staja başlama kursları Sakarya Üniversitesi ile işbirliği ile başladığı, Uzaktan eğitim portalının çalıştığı 33 kişinin kursa başladığı, Bu sayının arttırılması için yüksek okul mezunu tanıdıkların kursa yönlendirilmesi için çalışma yapılmasını talep ettiğini. Kurs bedelinin ödenmesi konusunda Asya Bank ile yapılan protokol ile kredi kartı ile 6 taksit yapma imkânı sağlanmış oluğunu belirtti. Çevre illerden staja başlama kursu açmayanlarla ortak çalışma yapılacağını bildirdi.

Eylül döneminde meslektaşlarımıza yönelik ofis programları eğitimleri başlayacağı, süreç sonunda çalışanlara yönelik olarak devam edeceğini ihtiyaç tamamlandığında bu programın dışarıya da bu kursun açılabileceğini bildirdi.

       

Aidat borçlusu meslektaşların ücretsiz eğitimlere katılımında kısıtlama olabileceği belirtildi.

Aidat borçları ile ilgili yönetim olarak bir taksitlendirme programı karalandığı belirtildi

Oda personeli ile bürolarda pos ile tahsilât uygulamasının faydalı olacağı ve böyle bir çalışmanın başlatılacağı belirtildi

Eylül programında Acarlar longozu, Ürgüp, Çanakkale gezisi planlandığı Ekim programında halı saha ve bowling turnuvası programı yapılacağı belirtildi.

16 Ağustos ta 24. Karadeniz oda başkanları toplantımızı odamız ev sahipliğini gerçekleştiğimiz belirtildi.

Müze köşesine desteklerin beklendiği belirtildi.

 İyi dilek temennileri ile sözlerini bitirdi.

 Gündemin 2. Maddesi komisyon başkanlarının çalışmaları hakkında sunumlar maddesi gereğince komisyon başkanlarına söz verildi.

 İnternet ve haberleşme komisyonu başkanı Muzaffer Bosnalı 

 İki toplantı yapıldığı bürolara yapılan siber saldırılar ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlemesi ve bu toplantıya ilgilileri davet etmeyi planladıklarını belirtti

Siber saldırıya maruz kalan büroların mağduriyetinin önlemesi için bu halın mücbir sebep hali olması talebini bakanlığa iletilmesi belirtti

 Bağımlı çalışanlar komisyonu başkanı Ali Öğütlü

Komisyon olarak bir toplantı yapıldığını İki meslektaşın sorunu konusunda çalışma yapıldığı

Eğitimlere etkin katılımı sağlamasının öneminden bahsetti.

Bağılıların etkinliklerden haber almada yaşanan sıkıtılar olduğu buna yönelik çalışma yapıldığı

İyi dileklerini belirtti

 

    

 

Gündemin 4. Maddesi mesleki sorunların konuşulması gündemine geçildi. Gündemde söz alanlar

     Sırasıyla

      Ramazan Sarıoğlu   E fatura uygulamasının başvurusunun sonuna gelindiğinin bu konuda aydınlatılması gereken noktaların olduğunu meslektaşların dikkat etmelerini belirtti

     Konu ile ilgili Başkan Selatin Çakırsoy Bilgilendirme yapmak üzere söz aldı E fatura uygulamasının uygulanması konusunda sıkıntıların olduğu son başvuru süresinin uzatılması gereğinin olduğu  

 e fatura uygulaması mesleğin uygulamasında kolaylık sağlayıcı olduğu ancak bunun uygulanmasında her konuda olduğu gibi mali müşavirlere bir yük getireceğini

Başvuru süresi 1 Eylül olduğunu, başvuru yapılaması gereken firmaları olanların, son güne varmadan bir an önce yapılmasını belirtti

      Söz alan Ertuğrul Kocacık belli ciroları aşan firmaların 1 Eylül itibari ile yapılması gerektiği 

E mühürlerin alınması gerektiği belirtildi. Sürecin kısıtlı olduğu bir an önce başvuruların yapılmasının gereğini belirtti.

        Biran yasa e fatura konusunda yorumlarını belirtti E faturadan daha önemli e defter uygulamasının bizler için sıkıntıları olacağını 

      Türmob Genel kuruluna danışma kurulu kararlarının aktarılması gerekliliği belirtti

 

   İsmail Ateş TÜRMOB genel kuruluna sunulmak üzere bir mesleki sorunlar konusunda hazırlılığın yapılması gerektiği

      Mesleki sorunlar konusunda TESMER  yönetim Kurulu üyesi  olarak stajyerlerin sorunlarını dile getirdi.

Staj yeri bulmakta zorluk yaşanıyor Esaslı işlerin stajyerler öğretilmesine dikkat edilmesini belirtti 

       Oda web sitesinin geliştirilmesi konusunda görüşlerini belirtti

      Oda şehrimizden ayrılmış bağlı meslek mensuplarının ikamet adresine dayalı olarak oda değişikliğine gidilmesi teklifinde bulundu

      Komisyonların aktif çalışmasının önemini belirtti

 

     Oda  Danışma Meclisi Başkanı Şaban KOLUDRA nın dilek ve temennileri ile toplantı sona erdi.