ODA MECLİS TOPLANTIMIZ YAPILDI…

05 MART 2015 tarihinde Odamız Meclis Toplantımız konuklarımızın katılımı ile gerçekleşmiştir.

Muhasebe Haftası, Haksız Rekabet ile Mücadele ve Mesleki Sorunlarımız görüşülmüş olup, ruhsat töreni yapılmıştır.

Konuklarımız:

Recep ALP (Sakarya Vergi Dairesi Başkanı)

Önder YALÇIN(Sakarya Vergi Dairesi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı)

Mustafa AYDIN (Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü )

 

ODA MECLİSİNİN 05 MART 2015 TARİHLİ TOPLANTI  İÇERİĞİ

      Toplantı No:2015/1

 

          Sakarya SMMM odası oda meclisi dönem Toplantısı 05 Mart  2015 tarihinde saat 14:00 da odamızda  toplanmıştır. 

Toplantı gündemi

1)    Açılış, Yoklama,

2)    Saygı duruşu,

3)    Konukların konuşması,

4)    Oda Yönetim Kurulu Başkan'ının sunumu,

Mesleğimize yeni katılanlara ruhsatlarının verilmesi Ara ikram ve konukların uğurlanması

5)    Oda dayanışma gecesi ve muhasebe haftası etkinlikleri hakkında hatırlatmalar,

6)    Haksız rekabetle mücadele ve Türmob etik eğitimlerinin değerlendirilmesi,

7)    Mesleki sorunlar hakkında görüşme,

8)    Dilek ve Kapanış.

  

         Yapılan yoklamada Hazirun listesinde kayıtlı 73 üyeye toplantı gündemi ile günü ve saatini bildiren davetin 11 02 2015 tarih 2015/ 109 numaralı yazı, faks ve e mail yolu ile gönderildiği bunun sonucunda. Kırksekiz üyenin toplantıda hazır bulunduğu  , Erol Kocacık, Abdullah Karaman, Ramazan Sarıoğlu, Ali Sait Çatar, Burhan Yılmazer, Erdal Er, M.Turgay Çetiner, yedi kişinin   mazeretlerini belirttiği, on sekiz kişinin mazeretsiz katılmadığı tespit edilmiştir.

 

  GÜNDEM ÇALIŞMALARI    

 

Oda Meclis Başkanı Sayın Şaban KOLUDRA başkanlığında;

Açılış yoklama yapıldı. Gündem okundu ve oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Saygı duruşunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin dördüncü maddesi gereğince Oda başkanımız Sayın Selattin ÇAKIRSOY konuşlarında şunları ifade etmiştir.

            Sayın başkan, değerli meclis üyeleri  arkadaşlarım, değerli komisyon üyeleri arkadaşlarım, değerli hazirun  ve çok değerli misafirlerimiz. Sizleri yönetim kurulumuz adına saygı ve sevgi ile selamlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

            Öncelikle tüm meslektaşlarımızın , içinde bulunduğumuz muhasebe haftalarını kutluyorum. Mesleki dayanışma gecemiz 299 katılımcımız vardı.  74 misafirimiz ile güzel bir gece yaşadık. Bu gece de 25 , 35 ve 50 yılını doldurmuş  meslek mensuplarımıza plaketlerini takdim ettik. Daha nice uzun sağlıklı meslek hayatları dilerim.

           Yine muhasebe etkinlikleri çerçevesinde daha önceden yapılmamış olan bir etkinlikte İzgören Akademiden Sayın Gökhan OKÇU, geleceği yönetmek ile ilgili güzel bir sunum gerçekleştirdi. Bu harika sunum un başında ne olduğunu anlamadan hareketler yapar bulduk. Sonrasında dinleyicilerin birbiri ile hiçbir istişare etmeksizin dikkatle izlediği sunumu sonun da herkes ayakta alkışladı. Dünya kadınlar günü çerçevesinde aynı gruptan Oytun bey kişisel gelişim ile ilgili sunumda bulunacaklar. Bu tür etkinliklerimiz ara ara devam edecektir.

        Etik eğitimleri ile ilgili bu gün itibari ile 151 civarinda arkadaşımız müracaat etti. 100 e yakını etik eğitimini tamamlayım odaya etik eğitim çıktılarını ilettiler. Etik eğitimlerini tamamlamayan arkadaşlar eğitimlerini  15 03 2015 kadar tamamlayıp çıktılarını bizlere ulaştırsınlar. Çünkü Ankara da yapılacak olan yüz yüze eğitimlere katılım ile ilgili planlamalar verilecek eğitimler tamamlanınca Etik sertifikaları dağıtılacak. 805 kayıtlı üyemiz içinde Düzce den sonra en büyük katılım sağlayan oda olduk.  Meslek etiğinin meslek mensuplarınca kavranması ve etik ile ilgili tehditlerin önceden tespiti ve çözüm yollarının bu eğitimler öğrenileceği açıktır.

      Haksız rekabet ile ilgili programda 30 04 2015 e uzatıldı.  150 yakın meslek mensubumuz girişlerini tamamlamış durumdadır. Programa girişler yapıldıkça eksikleri tespit edilip yeniden eklemelere ve düzenlemeler yapılıyor. Revize edilerek program geliştiriliyor. Tüm meslek mensuplarımız programa girişlerini 30 04 2015 e kadar tamamlasınlar. Bu program ile haksız rekabet konu olaylar hakkında  ifadeler alınıp yaptırımlar uygulanacaktır. 

Müşterinin önceki muhasebesi hangi ücret ile işi yaptığı ve müşteri  ile ilgili bilgileri yeni meslek mensubu ve eski meslek mensubu görecektir. Düşük fiyat ile müşteri transferleri ortadan kalkacaktır.  Biz bu meslekten para kazanıyoruz. Ben 36 senedir başka bir işin içinde olmadım. Ancak ekmeğimize göz diken başka meslek mensupları eğer suiistimalleri var ise buna göz yumulmasına müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesini istiyoruz.

    Muhasebe haftası ile ilgili billboardlarda haftamız ile ilgili ve muhasebe mesleği ile ilgili yazılarımız yayınlamakta.  Pratik bilgiler kitapçığımız kurye ile meslek mensuplarımıza dağıtımı yapılıyor. Eğer ellerine ulaşmayan meslek mensuplarımız var ise odamızdan tedarik edebilirler.  Takvim dağıtımlarında ulaşmayan meslek mensupları olmuş buradaki aksaklıktan ötürü meslek mensuplarımızdan özür dilerim.

    Almanak ile ilgili çalışmamız bitmek üzere bazı resimler eksik bazı resimle eski. Ancak resim koymak istemeyen meslek mensuplarımızda var. Tüm eksikleri ile zannederim önümüzdeki ay almanak çalışmamız bitmiş olacaktır. Yeni almanağımız değişir yapraklı olacak yeni gelen meslek mensupları  bilgileri bir sayfayı doldurduğunda çoğaltım sizlere göndereceğiz. Sizler de yeni sayfayı sonuna ekleyerek güncel bir almanağa sahip olmuş olacaksınız. Bu almanakları dağıtırken imza karşılığı dağıtımı yapılacak, dağıtılacak müdürlerde taahhütname karşılığı verilecek. Çünkü almanaktaki bilgileri başkaları ile paylaşılmasını istemeyen arkadaşlarımız çok. Neden böyle bir korku içindeler

Anlamış değilim. Hukuken sorumluluk altında kalmamak için imza karşılığında teslim edilecektir. Herkes aldığı almanağın sorumluluğunu taşısın. 

   Gelir vergisi ile ilgili beyan zamanı içindeyiz. Bunun ile ilgili seminerimiz geçen yapıldı. Burada dikkat edilmesi gereken ek gelirlerin varlığının unutulmaması gerekir. Müşterilerimize ait yıllık gelir beyanına dahil edilmesi gereken gelirlerinin tespiti için kullanılan bilgi formunu internet sayfamıza koyduk. Bu formu müşterilerinize doldurtup imzalatarak dosyanıza arşivleyin.

    Nisan ayının ilk haftası sigorta ile ilgili güzel bir çalışmamız olacak. Sosyal güvenlik emekli müfettişlerinden Sayın Ersin Unlu nun üç dört saatlik sunumu olacak.   Daha sonra mayıs ayının ikinsin de yine Ersin bey ile sigorta bildirgeleri ile ilgili, sigorta giriş çıkışları, cezai durumlara maruz kalınan konular ile ilgili çok değişik bir sunun olacak. Önemli can alıcı noktalara değinilecek. Özellikle sunumu Cumartesi gününe koyduk ki çalışan personelimiz ve bağımlı çalışan personelden sorumlu kişilerin katılımını sağlamış oluruz. Yine nisan ayın da Kurumlar  vergisi ile ilgili hafta içi bir gün sunum yapılacaktır.

   Bağımsız denetim ile ilgili çalışmalarımız bitti. En son 35 arkadaşımız bağımsız denetim eğitimlerini tamamlayıp başarı belgelerini  aldılar. İki kişi Düzce odasından 1 kişi Kocaeli odasından 1 kişi İstanbul odasından arkadaşımızdı. İki arkadaşımız bağımsız denetim belgesi almaya hak kazanmamasına rağmen eğitime önem verdikleri için bağımsız denetime katıldılar. Yüksek lisans eğitimlerinde bağımsız denetim  derslerinden muaf olabilecekler.  Sakarya Üniversitesi ile yapılan anlaşma ile yakında yüksek lisans programı açılacak.

     Hepinize saygılarımı sunuyorum.

 

Yeterlilik sınavlarını vererek belge almaya hak kazananlara belgeleri verildi.

Belgelerini alan üyelerimiz.

Sayın Naci GENÇ

Sayın Seda AYAZ

Sayın Mustafa KOCAMAN

Sayın Özlem KARDEŞ

Sayın Emine EKŞİ

Sayın Muharrem GEÇGİL

Sayın Kenan GÜLOĞLU

 

Gündemin 6. Maddesi gereğince söz alan Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayın Zeki Çelebi konuşmalarında:

 

      Sayın başkan, çok değerli meslek mensubu  arkadaşlarım Haksız rekabet kurulu biliyorsunuz devamlı toplanıyor. Bazılarınızla dosya geldiğinde toplanıyoruz. Dosyalar bu sıralar peşpeşe gelmeye başladı. Haksız rekabete gelen dosyalar hakkında ben sizi şimdi isim vermeden bilgilendirmek istiyorum. Bilhassa SSK da biliyorsunuz 65 yaşına gelmeden 2008 yılından beri sigortalılar vardı. Onlarla ilgili bir çalışma yapmış müfettişler. Meslek mensuplarını odaya şikayet ediyorlar. İşte falanca işyerinde çok sigortalı gösterdi, dolayısıyla savcılara da suç duyurusunda bulunuyorlar galiba. Bu konularda çok dikkat edelim. Bu sigortalıların girişleri, işveren nerde biraz araştırma yapalım yani böyle işyeri varmı, bu işçiler ordamı, en azından bize mail ile postalasınlar. Meslek mensupları güç durumda kalabilir. Bu konuda ben size özellikle hatırlatmak istedim.

Ayrıca karşılıklı şikayetler başladı, dört tane dosya geldi. Önümüzdeki ayın 10 unda toplanacağız. Biz ön görüşmesini yaptık. Bu dört dosya içinde, birisi birinin fiyat kırararak defterini aldığını şikayet ediyor, ücretini alamadığından şikayet ediyor, vs. Bu konuları biz kurulla değerlendireceğiz. Yönetime bu konu hakkında görüşlerimizi bildireceğiz. Bu konular bilhassa haksız rekabet yazılı programlarından sonra dahada artacak.

Meslektaşlarımızın mesleğe saygılı  olarak hareket etmesi ve kurulumuza hiçbir şikayetin gelmemesi isteğimizdir, ancak zaman zaman  haksız rekabetle ilgili konular oluşmakta. Bu konuda rahatsızlık yaşayan meslek mensuplarının bize ulaşmalarını beklemekteyiz. Gereğinin yapılacağı konusunda hiçbir kuşkuları olmamalıdır.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 

    Gündem de Haksız Rekabet Kurulu Üyesi Sayın Mehmet SARI konuşmalarında;

 

Çok değerli başkanım, değerli danışma kurulu üyeleri ve değerli hazirun,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Haksız rekabet kurulu üyesiyim. Kurul başkanımız söz aldı. Haksız rekabet ile ilgili ben de katkıda bulunmak istiyorum. Meslek mensupları olarak yeni çıkan haksız rekabet ile ilgili internet yazılıma çok önem vermemiz gerekiyor. Kendi büromuzda müşterilerimizin bilgilerine göre tam olarak veri girişi yapıldığında, bizler için güzel rakamlar oluşuyor. Yani defter ücretlerinin düşüklüğü konusu bir nebze gündemden çıkmış görünüyor. Ancak piyasada öyle muhasebe mesleği uygulamaları var ki önümüze gelen bazı konularda mesleğe ne kadar zarar verildiğini görüyoruz. Örneklerini yaşadığımız, duyduğumuz müşterileri gezerek fiyat veren, bilanço usulü deftere 100 TL fiyat talep eden, gerçekte yasal ücreti 380 TL olan bu deftere 100 Tl fiyat verilerek hem mesleğe hem de meslektaşa zarar verilmektedir.

Bu yeni program la bu tarz haksızlıkların önüne geçileceğini düşünüyorum. Bu program sayesinde haksız rekabet içinde olanlarla mücadele edilip gerekli cezaların verileceğini meslektaşlarımıza şimdiden bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 

  Misafirlerimizin gelişleri ile  Gündemin üçüncü maddesi gereğince   Oda Meclis Başkanı Şaban KOLUDRA  giriş konuşmasında şunları ifade etmiştir.

Sayın Oda Başkanım'

Sayın Sakarya Vergi Dairesi Başkanım,

Sayın Denetmenler Grup Başkanım,

Değerli konuklar, meclisimizin değerli üyeleri, öncelikle hoş geldiniz der, şahsım ve meclis yönetimi adına sizleri saygılarımla selamlarım.

 

Başkanlığımda yapılan 11 inci meclis toplantımızın Şubat ayının son haftası yapılan "vergi haftası" ve Mart ayının ilk haftası yapılan "muhasebe haftası" na denk gelmesi nedenleriyle değerli konuklarımızla birlikte olmak ve kasada olsa sorunlarımızı birlikte değerlendirmek istedik.

 

Öncelikle davetimize uyarak aramızda bulunan Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Sayın Recep ALP' e, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Sayın Önder YALÇIN' a tüm meclis Üyelerimiz adına teşekkür ederim.

 

1990 yılından bu yana kutlanan ve 26 ıncısı kutlanacak olan Vergi Haftamız ve Muhasebe Haftamız kutlu olsun.

 

Verginin, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmaktadır.

 

Vergi, devletle vatandaş arasında kuvvetli bir bağdır. Vergi, devletin vazgeçemeyeceği önemli bir gelir kaynağıdır. Vergi olmadan bir devletin ayakta kalmasına ve bir halkın siyasal bir topluluk haline gelmesine imkan yoktur.

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan vergi, maliye ve muhasebe biliminin de gelişmesine öncülük etmiştir.

 

Bu birimlerin ortaya çıkardığı meslek grupları olarak maliye, muhasebe ve denetim birbirinden ayrılmaz ve başlangıç amaçları aynı olan mesleklerdir. Dolayısı ile etkili sonuçlar birlikte hareket edince alınır ve alınmıştır.

 

Ülke ekonomisinin önemli bir sorununun "kayıt dışı" olduğu herkesçe bilinmektedir. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu' nun bu alandaki projeleri de bunun göstergesidir.

 

Biliyoruz ki kayıt dışı ekonomi;

 

-    Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvettir,

-    Haksız rekabet ve haksız kazançtır,

-    Borçlanmak ve Dışa bağımlılıktır,  

-    Yüksek faiz ve enflasyondur,

-    İşsizlik ve yoksulluktur,

-    Daha düşük memur ve emekli maaşlarıdır,

-    Eğitim ve Sağlıkta fırsat eşitsizliğidir,

-    Adalet gelir dağılımıdır,

-    Vergisiz kazanç hukuksuzluktur.

 

Bu tespitlerden de anlaşılacağı gibi kayıt dışı ekonomi ile mücadele esastır ve vazgeçilmezdir.

 

Bu nedenle; " Adaletli vergi toplanıp tabana yayılması" ve " Kayıt dışı ekonomi ile mücadele" için " Bağımsız denetim" önemli bir araçtır.

 

Denetim için, ülkemizdeki 77 serbest muhasebeci mali müşavir odası ile 8 yeminli mali müşavirler odasına kayıtlı 93000 yetkin meslek mensubunun mesleki tecrübesinden yararlanılmalıdır. Bağımsız denetim yapabilecek bu güç ve birikim ortada iken, bundan yararlanılmaması bağımsız denetimden beklenen faydayı sağlamayacak, "ekonomiyi kayıt altına alma" iradesinin hayata geçmesi de mümkün olmayacaktır. Bu durum yeni TTK felsefesi ile de uyum sağlamayacaktır.

Bu vesile ile muhasebe meslek camiasının çözüm beklediği sorunlar ve zaman zaman meclis üyelerimizce de dile getirilen taleplerimizi bir kez daha belirtmek isteriz;

- Gereksiz iş yükü hafifletilmelidir,

-    Bilgi amaçlı bildirimlerdeki özel usulsüzlük cezalarına son verilmelidir.

-    Vergi usul kanunu mükerrer 227 nci maddesindeki beyanname imza yetkisi eksiksiz uygulanmalıdır,

-    Son dönem geçici vergi beyanları, Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamesi ile birleştirilerek kaldırılmalıdır,

-    Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır,

-    Serbest meslek uygulamasına Gelir-KDV çelişkisi düzeltilmelidir,

-    Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütüne bırakılmalıdır,

-    Tasdik ve iade işlemlerinden doğan sorumluluklar düzeltilmelidir,

-    Ülkemizde, eğitim ve diğer konularda gerçekleştirilen aflar gibi sınav mağdurlarına ek sınav hakkı verilmelidir,

-    Seçme ve seçilme önündeki engeller kaldırılmalıdır,

-    Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir,

-    Stajyerlerimiz için Sosyal Güvenli Primi ve Vergi Muafiyeti sağlanmalıdır.

 

Mesuliyet bakımından en ağır ve en hassaslarından olan muhasebecilik mesleğimizin sorunlarının çözümü için taleplerimizin dikkate alınacağının umut ve beklentisindeyiz.

 

Bu duygu ve Düşünceler ile Maliye, Muhasebe ve Denetim gruplarında görev yapan tüm meslektaşlarımızın Vergi Haftası ve Muhasebe Haftasını kutlar tüm yaşamlarının sağlık, mutluluk ve başarıyla dolu olarak geçmesini dileriz.

 

 

              Konuklarımız dan Sakarya Vergi Dairesi Başkanı  Başkanımız Sayın Recep ALP konuşmalarında;

 

   Öncelikle değerli hazirunu saygı ile selamlıyorum. Tüm meslek mensuplarının muhasebe haftalarını kutluyorum.  2014 yılında 1,3 oranında 23 milyar açık vererek beklentinin üzerinde bir başarı  elde etmiştir.  Sakarya da tahakkuk artışı olurken tahsilat aynı oranda artmamaktadır. Geçen yıl Tahakkuk artışı % 17 Tahsilat atışımız % 12 bu bizim için sorundur.  İller sıralamasında tahakkuk büyüklüğünde Sakarya 2014 15. Olurken tahsilatta 20. İl olduk. Bu durumu düzelmesi gereklidir. Tahsilatımız ın artması şarttır. Personel sıkıntımız vardı. 250 personel istedik. 95 yeni personelimiz yakın zamanda Mayıs gibi göreve başlayacaklar. Bundan sonra hiçbir mazeretimiz kalmayacak, bu da şu demek bu arkadaşlar göreve başladıktan sonra bizim bu tahsilat oranımızı düzeltmemiz lazım.  2015 ikinci yarısından sonra bu personellerimizin işe başlaması ile mükelleflerimizi zorlayacağız.  Yapılandırmalar 6111 ve 6552 de yapılandırmayı başvuruda Türkiye de ilk beş il içindeyiz. Ancak tahsilatımız aynı başarı  yoktur. Nisan sonu taksitlendirmesini ödemeyerek  bozan mükelleflere yaptırımlarımız olacaktır. Meslek mensupları olarak sizlerden müşterilerinizi bilgilendirmenizi bekliyoruz.  Tahsilatı düzeltmeyi hedefliyoruz.

     Sizlerin soruları varsa cevap vermeye çalışayım. Sayın Mehmet SARI  müşterilerimizi taksitlendirme konusunda haberdar ediyoruz. Bizim hatırlatmamız zayıf kalıyor. Kurum olarak sizin bilgilendirmeniz daha dikkat çekiyor. Bence kurumun haberdar etmesi çok önemlidir. Dediler.  Bu imkanlar ile ödenemeyen vergiler yapılandırma bozulduğunda ödenemez hale geliyor. Bizde bu ikazları yapacağız.

    Sayın Şaban KOLUDRO borçların tek kalemde toplanarak gerekirse banka kredisi ile bu borcu tahsil imkanı getirilmesi faydalı olur diyoruz.  Muhasebecileri teşvik edecek düzenlemeleri bakanlıktan bekliyoruz.

    Sayın Cafer ŞEN yapılandırma zamanlama olarak piyasada ki parasal eksikliğin olduğu bir dönem de çıktı. Yaza doğru piyasaların hareketi ile ödemelerin artacağını bekleyebiliriz.

   Sakarya da vergi kayıp kaçağı çok yüksek seviye de. Bu konuda cezai yaptırım gereklidir. Yoksa dürüst mükelleflerimiz bu konuda zarar gören oluyor.

    Sayın Şaban KOLUDRA  Sayın Recep ALP e muhasebeciler olarak taleplerimiz var. Örnek verecek olursak. Damga vergisi devletin kırtasiye giderleri için tahsil ediliyor du. Artık bu tahakkuk ve beyanlara ait giderleri artık biz meslek mensupları yapmaktayız. Damga vergisi bedelleri artık bizim hakkımızdır. Ayrıca KDV oranları ve muhasebe ücretlerinin banka üzerinde yapılması  benzeri taleplerimiz Birliğimizce Bakanlığa ve gelir idare başkanlığına iletilmektedir.

    Meslek mensupları ile memurlarımız arasında yaşanan sorunlar olduğunu biliyoruz. Bunların giderilmesi ile ilgili çalışmamış olacaktır.

    Yeni hizmet binamız da sizlerin hizmetine açılacak çok konforlu bir bölüm hazırlanacak. Burada bulunursak açılışını hep birlikte yaparız inşallah.

    Davetiniz için teşekkür ederek sözlerime son veriyorum.  Meslek hayatınız da başarılar diliyorum. Dediler.

 

Konuklarımızdan Sakarya Vergi Dairesi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı  Sayın Önder Yalçın Konuşmalarında şunları ifade etmiştir.

Sayın Vergi Dairesi Başkanım,

Mali Müşavirler Odası Başkanım, değerli meslek mensupları, bu özel güne davet edilmekten ve sizinle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. 10 Temmuz 2011 tarih ve 646 sayılı KHK ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Küçük ve Orta Ölçekli Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı Grup Başkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları olmak üzere toplam 41 adet grup başkanlığından oluşmaktadır. Bu grup başkanlıklarından birisi de aslen Sakarya ve Düzce ilinin yetkisinde olan Sakarya Grup Başkanlığımızdır. Bizler Maliye Bakanlığının ve Vergi Denetim Kurul Başkanlığımızın önderliğinde başta Sakarya ve Düzce illeri, gerekli görülmesi halinde ise tüm Türkiye'de turne çalışmaları ile inceleme teftiş ve soruşturma faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerimizi yürütürken

 

 

 

 

 

Misyonumuz

 

*  Çağdaş denetim tekniklerini kullanarak risk odaklı vergi incelemeleri yapmak,

*  Vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmek,

*  Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, idarenin etkin ve hukuka uygun işleyişinin sağlanması amacıyla teftiş ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek

*  Maliye politikalarının oluşturulmasına yönelik hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak

 

Vizyonumuz

 

9)    Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, mesleki ve etik değerleri yüksek, maliye politikasına katkı veren aktif ve öncü bir denetim birimi olmaktır.

 

Her şeyden önce mükellef hakları gözeten bir anlayışla kanunların çizdiği çerçevede faaliyetleri yürütmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu noktada Sakarya'da vergi bilincinin yerleşmesinde siz değerli meslek mensuplarının katkıları bizim için çok değerli olacaktır. Yaptığımız incelemelerde öncelikli hedefimiz vergi cezası yazmak, matrah farkı bulmak değil. Hedefimiz bundan sonraki süreçte mükelleflere bir nevi rehberlik etmek, işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesini ve vergi adaletini, kayıt dışını en aza indirmeyi sağlamaktır. Bizler başkanlık olarak yaptığımız incelemelerin en doğru sonuçlanmasını isteriz. Düzenlenen raporların kanun, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler doğrultusunda olmasını isteriz. Bu noktada iletişimin önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bunu başarabilmek adına kapımız tüm meslek mensuplarına ve mükelleflere ardına kadar açıktır. Siz değerli meslek mensupları ile mükelleflerin bilinçlenmesi adına birlikte çaba sarf ederek başarılı olmaktadır. Bunu başarabilirsek hem biz hem de siz değerli meslek mensuplarının işini daha rahat yapmaları sağlanacak ve en nihayetinde ülkemiz kazanacaktır. Sözlerimi burada noktaların Sakarya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın yapılan Oda meclisi toplantısının hepimize hayırlı olmasını dilerim. Bana bu konuşma fırsatını vermenizden dolayı da Sn Başkan Selahattin ÇAKIRSOY nezdinde tüm oda Üyelerine ayrıca teşekkür ederim.

    

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Sayın Mustafa AYDIN konuşmasında;

 

        Sayın grup başkanım ve çok değerli meslek mensupları,

Öncelikle vergi haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum. Burada sizin için önemli olan birkaç hatırlatma yapmak istiyorum bakanlığımız adına. 2014 yılında sanayi envanter çalışmasını sizinde katkılarınızla çok başarılı bir şekilde tamamladık. Bunların sanayi sicil sistemine kaydedilmesi için geçen yıl bakanlık bir defaya mahsus olmak üzere idari para cezasını afetti. 31.12.2014 tarihine kadar sizlerin müracaat etmesini istedi. Bizler de sizlerin cezalandırılmaması için, sanayi mükelleflerinin ceza almaması için, 31.12 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere eksik evraklarla birlikte belgelerinizi kabul ettik. Yalnız şu geçen 3 aylık süre içerisinde 599 tane mükellefin sanayi işletmesinin evraklarının henüz tamamlanmamış olduğunu gördük. Bununla ilgili vali yardımcımızın bir uyarı yazısını da 15 gün içerisinde tamamlanması konusunda yayınlanacak. 15 günlük süre zarfında tamamlanmadığı takdirde o mükelleflere idari para cezası keseceğiz bilginiz olsun.

Birde Nisan ayının sonuna kadar yıllık işletme cetvellerinizin bir an önce girilmesi lazım, hep son tarihe kadar bırakılıyor. Bunları bir an önce girersek idari para cezası da uygulanmamış olur.

Teşekkür eder saygılarımı sunarım

 

Gündemin diğer maddelerin de herhangi söz alan olmamıştır.

 

Oda Meclisi Başkanımız Sayın Şaban KOLUDRA  meslek mesnuplarının muhasebe haftasını kutladı ve toplantı sona erdi.

 

 

 

     ŞABAN KOLUDR            YILDIRAY YILMAZ        ASLIHAN TOPALOĞLU        SELİM YANMAZ

ODA MECLİS BAŞKANI   MECLİS BAŞKAN YRD.            RAPORTÖR                      RAPORTÖR

 

      

 

TOPLANTI GÖRSELLERİ