Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

 

Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

(01.07.2017) 
 

 “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir.