MESLEKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ, TÜRMOB E- BİRLİK SİSTEMİNDEN 28/02/2017 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR

Değerli Üyemiz,

13.12.2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazetede Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca kullanılması hakkında Mecburi Meslek Kararı Yayınlanmıştır. Mecburi Meslek Kararı uyarınca meslek mensuplarının müşterileri ile yapacakları sözleşmeleri bu yazılım aracılığıyla Odalara bildirilmesi esası getirilmiştir. Mecburi Meslek Kararının 10 uncu maddesinde Birlik Yönetim Kurulu’nun, bu kararının uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Geçmişte sözleşme düzenlenmesi ile ilgili üyelerimizden gelen sorunlar değerlendirilmiş 13.12.2016/12897 sayılı Genelge (2016/3) ile düzenlemeler yapılarak yayımlanmıştır. Bu kapsamda yazılımın bir yıldan uzun süreli sözleşme yapmaya ya da bir yıl süre ile yapılan sözleşmelerin feshedilmediği takdirde kendiliğinden uzamasına olanak verecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Ancak 2016 yılında e-Birlik üzerinden yapılan sözleşmeler 1 yıl süreli düzenlendiğinden ve bu sözleşmelerin süresinin takvim yılının sonunda sona erdiğinden (31.12.2016), 2017 ve sonrası için meslek mensuplarının mutlaka yazılım üzerinden sözleşme düzenlemeleri gerekmektedir.

Haksız rekabetle Mücadele Yazılımı, meslek mensuplarının sahip çıkması ile istenilen düzeye gelecek ve haksız rekabetin önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Sözleşme düzenlenmesinin mesleki dayanışmanın en önemli unsurlarından biri olduğu kuşkusuzdur.

Bu kapsamda mutlaka 28 Şubat 2017 sonuna kadar müşterileriniz ile sözleşmelerinizi e-Birlik sistemi üzerinden tamamlanmanız gerektiğini ifade eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla.

 

E-Birlik sözleşmeleri ile ilgili detaylı anlatım bulunan TÜRMOB Genelgesine ulaşmak için tıklayın.