KDV İade Listelerinden "GÇB Listesi" ve "Satış Faturaları (301)" Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru

 

KDV İade Listelerinden "GÇB Listesi" ve "Satış Faturaları (301)" Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru

 

(02.12.2016) 
 

 

 KDVK'nun 11/1-a maddesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin iade taleplerinde alınan "Gümrük Çıkış Beyanname Listesine" ve "Satış Fatura Listesine (301)" ETGB/GÇB sütunu eklenilmiştir. Listenin sonuna eklenen bu sütuna, ilgili beyannamenin durumuna göre "GÇB" veya "ETGB" ifadelerinden birinin yazılması gerekmektedir.