Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı

(28.07.2017) 


 

 İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA/TUTARLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 

 
 
28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/7/2017 tarihli ve 2017/10468   sayılı BKK ile katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranlarının belirlendiği kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. 
 
 
Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
 
I- KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik
 
 
28/07/2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10468 sayılı “Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar”ın 1’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.
 
 
"31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,"
 
 
Buna göre; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi için halen %18 olarak uygulanmakta olan KDV oranı % 8’e düşürülmüştür.
 
 
II- ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklik
 
 
Söz konusu Kararın 2’nci maddesi uyarınca; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenen mallar ile bu mallara ilişkin eski ve yeni ÖTV tutarları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 
 
 
Söz konusu Karar 01/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
 
TÜRMOB