İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU 01/07/2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU 01/07/2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.

 

Değerli Meslektaşlarım ,

 

Bilindiği üzere mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. 

 

Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

 

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01/07/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

 

Tebliğ de yapılan düzenleme ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm

 

ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır.

 

e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

 

Bununla birlikte GİB , e-Fatura uygulamasından GİB Portal yöntemi ile yararlanan ve ihracat yapan mükellefler, 01/07/2017 tarihinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve işletmelerine maliyet oluşturabilecek diğer yöntemlerle uygulamadan yararlanmak zorunda kalmamaları adına, GİB Portal uygulamasından da manuel olarak ihracat faturalarını da e-Fatura düzenleyebilmelerini için gerekli yazılım çalışmalarına başlanmış olup, Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerin erişimine sunacaktır.

 

Bu kapsamda Haziran ayı itibariyle GİB Portal yönteminden yararlanan mükellefleri istemeleri halinde 01/07/2017 tarihini beklemeksizin ihracat işlemleri kapsamında e-Fatura düzenleyebileceklerdir.

 

Bilgilerinize rica eder, Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ertuğrul KOCACIK

Oda Başkanı