Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru

Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru 

 

Değerli Meslek Mensubumuz

02.01.2015

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.04.2015 tarihinde Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru yayınlayarak; kanunen verilmesi gereken son tarih 31.3.2015 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile kamu idarelerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olup son verilme tarihi 31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili açıklamaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Selattin ÇAKIRSOY

Başkan