Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi

Günlük Yazarkasa Z Raporlarinin Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi.

31 Ekim 2018 ÇARSAMBA

Resmî Gazete Sayi : 30581

TEBLIG

Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)’ndan:

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIGI (SIRA NO: 483)’NDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIG (SIRA NO: 502)

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fikrasinda ve 5 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” seklinde degistirilmistir.

MADDE 2 – Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 3 – Bu Teblig hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.