GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir

GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir

(14.03.2017) 
 

 İhracat e-fatura canlı sistemde düzenlenip başarılı olarak gönderilen faturalara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ’nin, ilgili Gümrük Çıkış Beyannamesi ile ilgili e-faturanın kontrolünü sağlayıp KABUL yanıtı dönebilmesi için, ihracata esas Gümrük Çıkış Beyannamesi’nde belge türü kısmında 0100 yerine 0886 kodu seçilerek GÇB sürecinin tamamlanması gerekmektedir.