Geçmiş olsun Kaynarca !

30 EYLÜL 2018 Pazar günü yoğun yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen sel felaketinde zarar gören Kaynarcalı hemşehrilerimize ve Kaynarca'da faaliyet gösteren vergi mükelleflerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul KOCACIK , özellikle ticari defter ve belgeleri selden zarar gören ticari işletmelerin ileride mali ve hukuki sorunlarla karşılaşmamaları için 15 gün içinde yetkili Ticaret mahkemesinde (Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) dava açmaları gerekmektedir. İşletmelerimiz “Aksi taktirde ileride yüklü vergi ve cezalar ile karşılaşılabilir.”

Serbest Muhasebeci Mali Müşaviriniz ile iletişime geçerek durum değerlendirmesi yapınız.
Kaynarca ilçemizde meydana gelen sel felaketinde mal kaybına uğrayan vergi mükelleflerinin, bir dizi yasal işlemleri yapmaları gerekmektedir. Zor durumda olan işletmelerimize bu hususu özellikle hatırlatmak istiyoruz.  Selden mağdur olan mükelleflerin birde vergi yönünden mağdur olmasını istemiyoruz.

Zayi Belgesi Almayan İşletmelere Yüklü miktarlarda ceza gelebilir.

Ticaret Kanununun 82/7. maddesine göre; “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içerisinde kayba uğrarsa, tacir kaybı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir.”
“Ticari defterleri selden zarar gören işletmelerin ileride mali ve hukuki sorunlarla karşılaşmamak için 15 gün içerisinde ticari işletmenin bulunduğu yer yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak dava açması gerekiyor.

Aksi takdirde ileride yüklü vergi ve cezalar ile karşılaşmaları muhtemel. Cezalar hem vergi hem SGK hemde TTK mevzuatı açısından söz konusu olabilecektir.


Bu nedenle ticari defterleri veya belgeleri zarar gördüğü halde dava açıp zayi olduğuna ilişkin belgeyi almayan işletmeler ilerde büyük mağduriyetler yaşayabilirler.

Ticari Malların Değerinin Tespiti Takdir Komisyonlarınca Yapılacak.


Vergi dairesine dilekçe ile zayi mal ve diğer varlıkların listesini verin.


“İlerde herhangi bir cezayla karşılaşmamak için, Mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile müracaat ederek takdir komisyonunundan zayi olan malların ve diğer varlıkların takdiri ve tespiti istenecek.

Dilekçeye aşağıdaki belgeler de eklenecektir.
1)-Zayi olan malların (Mallar (Ticari mallar, hammadde, yardımcı madde, mamül madde Vb.), Demirbaşlar, Araçlar, Tesis ve Makinalar)  listesi,
2)-İtfaiyeden, Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınacak tespit tutanağı,
3)-Selde kaybolmuş veya bozulmuş ticari defterler ve belgeler, (Kullanılmış veya boş fatura ve benzeri vesikalar)

KDV ilave edilmeyecek
Vergi mükelleflerinin, iş yeri merkezinde yetkili olan ticaret mahkemesine yine dilekçe ile dava açarak zayi olan ticari defter ve vesikaların zayi olduğuna ilişkin belgeyi de alması gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Ertuğrul KOCACIK, yitirilen malların KDV açısından durumuna da değinerek, selde zayi olan mallara ait yüklenilen ve indirilen KDV’nin daha sonra ilave edilmesinin gerekmediğini yani bu mallarla ilgili olup önceki dönemlerde indirilen KDV düzeltme yoluyla mükelleflerden istenilmeyeceğini, henüz indirilmemiş olan KDV’nin takip eden dönemlerde indirilebileceğini  bildirdi.

Sigorta Şirketlerine Müracaat
Mallarını ve diğer varlıklarını sigorta ettiren vergi mükelleflerinin, ilgili sigorta şirketine müracaat ederek ekspertiz aracılığı ile değer tespiti yaptırması zorunludur. Sigorta şirketinden alınacak tazminat, muhasebe kayıtlarına gelir olarak intikal ettirilecektir.  dedi.