Ertelenmiş Olan 2016/2. Dönem Sınavlarına İlişkin Yeni Duyuru

DUYURU


Ertelenmiş Olan 2016/2. Dönem YMM, SMMM ve Özel SMMM Sınavlarına ile Staj Değerlendirmeleri


Daha önce ileriki bir tarihe ertelendiği duyurulan 2016/2. dönem SMMM ve Özel SMMM Sınavları ile Staj Değerlendirmeleri aşağıda belirtilen tarihlerde, 30-31 Temmuz 2016 sınav günlü başvurular ile kesinleşen listelere göre yapılacaktır.
Ertelenmiş olan YMM Sınavı ise kamu görevlilerinin izin durumuna göre değerlendirilmeye devam edilmektedir.

 

Sınav Dönemi

Sınav / Değerlendirme

Sınavın / Değerlendirmenin Yapılacağı Tarih

2016/2

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

27 - 28 Ağustos 2016

Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

28 Ağustos 2016

Serbest Muhasebecilik (A) ve (B) Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri

Serbest Muhasebecilik (C) Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi

28 Ağustos 2016

 

2016/2

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

--------------
(Kamu görevlilerinin izin durumuna göre değerlendirilmektedir)


Meslek mensuplarına ve aday meslek mensuplarına saygı ile duyurulur.