E-BİRLİK SİSTEMİ SÖZLEŞME GİRİŞLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

 

SAYIN MESLEK MENSUBUMUZ

 

E-BİRLİK SİSTEMİ SÖZLEŞME GİRİŞLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA;

 

 

TÜRMOB ile yapılan görüşmeler neticesinde;

2016 yılında yapılacak olan sözleşmeler ile ilgili olarak; bir önceki yılda yapılan ve devam eden sözleşme girişleri 23 Şubat 2016 tarihine kadar E-Birlik sistemine girilmesi ve imzalandı onayının verilerek,  sözleşmelerinizin düzenlenme tarihi itibarı ile 15 nci gün sonuna kadar Damga Vergisi bildirimlerinin yapılması gerektiği  bilgisi alınmıştır.

İşlemlerinizin son güne bırakılmaması önemle rica olunur.

 

ÖNEMLİ NOT: 2016 yılında ilk defa çalışılacak mükellef ile ilgili olarak; işin kabul tarihi itibarı ile sözleşme girişinin yapılması ve sözleşme tarihi itibarı ile 15 nci gün sonuna kadar Damga Vergisi bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

 

 

MESLEK YASAMIZ GEREĞİ;

“3568 sayılı Yasa’nın 33/1-(f) maddesinde uyulması zorunlu mecburi meslek kararları belirlemek TÜRMOB Genel Kurulunun görevleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeye istinaden Birlik Genel Kurulu tarafından “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı” alınmış, bu karar 13.12.2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Mecburi Meslek Kararının 7. maddesinde, meslek mensuplarının bağlı oldukları Odalardan şifre alarak yazılımı kullanmalarının zorunlu olduğu, 8. maddesinde, meslek mensuplarının düzenledikleri sözleşmeleri tam ve eksiksiz olarak yazılıma girmek ve bu suretle Odalara bildirmek zorunda oldukları, 9. maddesinde ise bu zorunluluklara uymayanlar hakkında gerekli disiplin cezalarının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.”