"Denetim Standartları Eğitimi" 27-28 Ekim Ve 03 Kasım Tarihlerinde Dr.Öğr.Üyesi Nermin AKYEL Hocamızın Sunumuyla Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetim Kurumu Eğitim Yetkisi İle Bağımsız 

 

 

Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı Kapsamında 

 

 

"Denetim Standartları Eğitimi" 27-28 Ekim Ve 03 Kasım Tarihlerinde

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Nermin AKYEL Hocamızın Sunumuyla Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirilmiştir.

 

 

Katkılarından Dolayı Hocamıza Teşekkür Eder,

 

 

Eğitimin Katılımcılara Faydalı Olmasını Dilerız.