ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞLEŞMELERİNDE DEFTER BİLGİLERİNİN GİRİŞİ YENİLENMİŞTİR.

 

  ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞLEŞMELERİNDE   DEFTER  BİLGİLERİNİN  GİRİŞİ YENİLENMİŞTİR.

(BASiT  GİRİŞ İMKÂNI SAĞLANMIŞTIR)
 
 
Değerli Üyemiz,
 
 
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ DAİRESİ” bölümünde Bu gün (20/02/2014) aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.
 
“ 2014 Yılında mükellefleri ile Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri devam eden veya 2014 yılından itibaren Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenleyen meslek mensupları, mükelleflerinin 2014 yılı ve takip eden yıllarda mükelleflerinin Tasdik Ettirdikleri Defter Girişlerini internet Vergi Dairesi / Bilgi Giriş / E-Beyanname Yetki Bilgileri / Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgi Girişi menüsünden yapacaklardır.”
Duyurudan da anlaşılacağı üzere defter bilgilerinin girişi basitleştirilmiştir. Sözleşmeler ile ilişkilendirilmesi işlemine son verilmiş olup, doğrudan defter bilgilerinin girişi sağlanmıştır. Buna göre;
 
Defter Bilgilerini girmeyen meslek mensuplarımız aşğıdaki sıralamaya göre defter bilgilerini girmeleri gerekir. 20/02/2014 tarihinde bilgilerini güncelleyenler (Defter Bilgilerini Girenler ) yeniden güncelleme yapmayacaklardır.
?
GİB İnternet sitesine girilecek,
?İnternet Vergi Dairesi
?Kullanıcı kodu-Parola-Şifre
?Bilgi girişi
?E-Beyanname yetki bilgileri
?Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgi Girişi
?Defter Bilgileri Bölümüne;
*Defterin Dönemi
*Defterin çeşidi (Yevmiye/İşletme/S.Meslek Kazanç Defteri )
-Bilanço Esasına göre defter tutanlar; Yevmiye Defteri
- İşletme esasına göre defter tutanlar; İşletme Defteri
- Serbest Meslek Erbapları; Serbest Meslek Kazanç Defteri
*Defterin tasdik tarihi
*Defteri onaylayan Noterin TC numarası
*Defterin tasdik yevmiye numarası, girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.
DEFTER BİLGİLERİBGİRİŞİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAKTIR.
GİB in duyurusundan da anlaşılacağı üzere zamanlama belirtilmemiştir. Defter bilgilerinin girişlerinde Şimdilik herhangi bir süre söz konusu değildir.
ANCAK DEFTER BiLGiLERİNİN GİRİŞİNİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKİR.
 
 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Saygılarımla
Selattin  ÇAKIRSOY
Oda Başkanı