AĞUSTOS AYI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÖDEME SÜRELERİ

 

 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

 

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kurban Bayramı nedeni ile KAMU KURUMUNDA Çalışanlar için 28–29 ve 31 Ağustos günlerini İDARİ TATİL ilan etmiştir. 

 

İdari tatil Resmi tatil DEĞİLDİR. Kamu kurumları ve bankalar 28–29 Ağustos günleri Tam gün ,31 Ağustos Perşembe günü yarım gün mesai yapacaklardır. Başka bir ifade ile resmi daireler ve bankalar hizmet vermeye devam edeceklerdir. 

 

Meslek mensuplarının yanlış anlaşılmaya meydan vermemeleri için aşağıdaki yükümlülüklerini belirtilen sürelerde yerine getirmeleri gerekir. 

 

AĞUSTOS AYI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÖDEME SÜRELERİ

 

23 Ağustos 2017 Çarşamba

 

- Temmuz 2017 Dönemine ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Maddelerine göre yapılan tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

- Temmuz 2017 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti suretiyle tahsil edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti bulunanlar için Makbuz karşılığı ödenmesi gereken Damga Vergisinin Beyanı

- Temmuz 2017 Dönemine ait Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin verilmesi

- Temmuz 2017 Dönemine ait Eksik Gün Bildirim Formunun verilmesi

 

24 Ağustos 2017 Perşembe

 

- Temmuz 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

28 Ağustos 2017 Pazartesi (İDARİ TATİL RESMİ DAİRELER VE BANKALAR TAM GÜN AÇIK)

 

- Temmuz 2017 Dönemine ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Maddelerine göre yapılan tevkifatların Ödemesi

- Temmuz 2017 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti suretiyle tahsil edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti bulunanlar için Makbuz karşılığı ödenmesi gereken Damga Vergisinin Ödemesi

- Temmuz 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

30 Ağustos 2017 Çarşamba Zafer Bayramı (RESMİ TATİL)

 

31 Ağustos 2017 Perşembe (İDARİ TATİL RESMİ DAİRELER VE BANKALAR ÖĞLENE KADAR AÇIK)

 

- Temmuz 2017 Dönemine ait SGK Primlerinin ödenmesi,

- 4/b Bağımsız çalışanların Bağkur Primlerinin ödenmesi,

- 6736 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Borç Yapılandırması 3. Taksit ödenmesi,

- 7020 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Borç Yapılandırması 1. Taksit ödenmesi,

- E-defter kapsamında bulunan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Mayıs/2017 Dönemine ait e-defter beratlarının yüklenmesi ve onaylanması,

(elektronik sistem kullanıcıları gün sonuna kadar (23.59) yerine getirmeleri gerekir) 

- Temmuz 2017 Dönemine ait Mal ve Hizmet Alımlarına ve Satışlarına ilişkin Bildirim Formlarının verilmesi(Form Ba, Form Bs),

(elektronik sistem kullanıcıları gün sonuna kadar (23.59) yerine getirmeleri gerekir) 

 

Bilgilerinize Rica Eder, Çalışmalarınızda Kolaylıklar Dilerim. Saygılarımla

 

Ertuğrul KOCACIK

ODA BAŞKANI