7143 S.K. Göre Yapılandırması Bozulanlar 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Gecikme Zammı İle Birlikte Ödemeleri Şartıyla Yapılandırma Hakları Devam Edecek.

28.12.2018 

Degerli üyemiz, 

28/12/2018 Tarih ve 30639 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 7159 Sayili “Karayollari Trafik Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun” un 11. maddesi ile 7143 Sayili kanuna eklenen Geçici Madde -2- ile yapilandirilmis vergi borçlarinin taksitlerini, Matrah ve Vergi Artirimi taksitlerini, ve diger yapilandirma taksitlerini süresinde ödeyemeyen mükelleflere yeni ödeme hakki verilmistir. 

Yapilan düzenleme ye göre yapilandirma basvurusunda bulundugu halde ödenmesi gereken tutarlari süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarlari, 2019 yili Subat ayi sonuna kadar ödemeleri gerektigi tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin altinci fikrasinda belirlenen geç ödeme zammi ile birlikte, ödemeleri sartiyla (6183 SK 51. Madde Aylik % 2) bu Kanun hükümlerinden yararlandirilir.  

7143 Sayili Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fikrasi hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsaminda 2018 yili Aralik ve 2019 yili Ocak ayinda ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yili Subat ayi sonuna kadar uzatilmistir. 

Kanun metni asagida bilgilerinize sunulmustur. 

Çalismalarinizda kolayliklar dilerim, 

Saygilarimla, 

Ertugrul KOCACIK
Baskan

Resmi Gazete
Sayi: 30639
28 Aralik 2018 

KARAYOLLARI TRAFIK KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN 

Kanun No. 7159 

MADDE 1 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayili Emniyet Teskilat Kanununun 90 inci maddesine ikinci fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir. 

“Bu fikranin yürürlüge girdigi tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlügü kadrosunda göreve baslayan memurlar görevleri süresince Sandigin daimi ortagidir.” 

MADDE 2 – 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayili Ziraat Odalari ve Ziraat Odalari Birligi Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fikrasinda yer alan “yüzde ikisi” ibaresi “yüzde biri” seklinde degistirilmistir. 

MADDE 3 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayili Karayollari Trafik Kanununa asagidaki geçici madde eklenmistir. 
“GEÇICI MADDE 25 – Bu Kanundaki fiiller için uygulanan ceza tutarlari hakkinda ek 3 üncü maddenin birinci fikrasi hükmü 2019 yilinda uygulanmaz.” 

MADDE 4 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanununun geçici 16 nci maddesinin dördüncü fikrasina “bu Kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2960 sayili Kanun” ibaresi eklenmis ve maddeye bagli 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayili Bogaziçi Kanununda tanimlanan Bogaziçi sahil seridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sinir ve koordinat listesi ekteki sekilde degistirilmistir. 

MADDE 5 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayili Karayollari Genel Müdürlügünün Hizmetleri Hakkinda Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir. 

“GEÇICI MADDE 4 – (1) 2/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüge girdigi tarihe kadar, araç siniflari itibariyla kullanilmasi yasak olan 15 Temmuz Sehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fikrasi uyarinca idari para cezasi verilmez, verilmis olanlar teblig edilmez, teblig edilmislerin tahsilatindan vazgeçilir, varsa yapilmis itirazlar veya açilmis davalar hakkinda resen karar verilmesine yer olmadigina karar verilir, yargilama ve takip giderleri taraflar üzerinde birakilir ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsaminda bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce yapilan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar basvurulmasi hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.”  

MADDE 6 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayili On Dört Ilde Büyüksehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ilçe Kurulmasi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbesinci fikrasinda yer alan “alti yil süreyle” ibareleri “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” seklinde, “31/12/2020” ibaresi “31/12/2022 (bu tarih dâhil)” seklinde ve son fikrasinda yer alan “bes yil süreyle” ibaresi “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” seklinde degistirilmistir. 

MADDE 7 – 1/12/2012 tarihli ve 6253 sayili Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanligi Idari Teskilati Kanununa asagidaki geçici madde eklenmistir. 

“GEÇICI MADDE 13 – Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Idari Teskilatinda hangi statüde olursa olsun, Destek Hizmetleri Baskanligi tarafindan fiilen en az 5 yildir kavas görevini yürüttügü tespit edilenler, hiçbir isleme gerek kalmaksizin hâlen bulunduklari kadro derecelerine uygun kavas unvanli kadrolara atanmis sayilirlar. Bunlarin atandiklari tarih itibariyla diger kanunlardaki hükümlere bakilmaksizin ve baska hiçbir isleme gerek kalmaksizin kadrolari ihdas edilmis ve bu Kanuna ekli (1) sayili cetvele eklenmis sayilir. Bu madde kapsaminda kavas kadrosuna atananlara, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihteki mükteseplerine uygun kavas kadrolarina uygulanmakta olan her türlü mali ve özlük haklar uygulanir.” 

MADDE 8 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanununun 16 nci maddesinin üçüncü fikrasinin birinci cümlesi asagidaki sekilde degistirilmis ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldirilmistir. 

“Pay sahibi sayisi en az bes yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayisi tek basina ya da toplam olarak en az bes yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip oldugu ve yillik en az elli milyon Türk lirasi satis hasilati yapmis olan anonim ortakliklarin paylari halka arz olunmus sayilir.” 

MADDE 9 – 6362 sayili Kanunun 61 inci maddesine asagidaki fikra eklenmistir. 
“(6) Üçüncü fikranin ikinci cümlesi ile dördüncü fikra hükümleri, 5411 sayili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçeklestirilen ve katilim bankalarinin fon kullanicisi oldugu ilave ana sermaye ve katki sermaye niteligindeki kira sertifikasi ihraçlarinda uygulanmaz.” 

MADDE 10 – 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayili Yüksek Seçim Kurulunun Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fikrasinin ikinci cümlesi asagidaki sekilde degistirilmistir. 

“Kurul üyelerinden; 2019 yilinda görevi sona ereceklerin yerine 2020 yili Ocak ayinda, 2022 yilinda görevi sona ereceklerin yerine ise 2023 yili Ocak ayinda yenileme seçimi yapilir.” 

MADDE 11 – 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayili Vergi ve Diger Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir. 

“GEÇICI MADDE 2 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapilandirma basvurusunda bulundugu hâlde bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla ödenmesi gereken tutarlari süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarlari, 2019 yili Subat ayi sonuna kadar, ödemeleri gerektigi tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin altinci fikrasinda belirlenen geç ödeme zammi ile birlikte, ödemeleri sartiyla bu Kanun hükümlerinden yararlandirilir. Ancak bu fikra kapsaminda yapilacak ödemeler için bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fikrasinin (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz. 

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fikrasi hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsaminda 2018 yili Aralik ve 2019 yili Ocak ayinda ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yili Subat ayi sonuna kadar uzatilmistir. 

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fikrasi ile 8 inci maddesinin altinci fikrasinda vadesinde ödenmesi öngörülen alacaklarin anilan fikra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmis olan borçlularin ihlale neden olan tutarlari, bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce yaptiklari basvurulara dayanilarak 6183 sayili Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarinin tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandirilir.  

(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fikrasi hükümlerinden yararlanmak üzere basvuruda bulundugu hâlde bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçlularin ihlale neden olan tutarlari, bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen süre ve sekilde, ödeme süresi gelmemis taksitleri ise bu Kanunda öngörülen sekilde tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarinca kesilmesi gereken vergi cezalari ve idari para cezalarinin kesilmesinden ve tahakkuk edip etmedigine bakilmaksizin bu alacaklardan ve bunlara iliskin fer’i alacaklarin tahsilinden vazgeçilir. 
(5) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artiriminda bulundugu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkini kaybetmis olanlar, ihlale neden olan tutarlari bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen süre ve sekilde, ödeme süresi gelmemis taksitleri ise bu Kanunda öngörülen sekilde tamamen ödemeleri hâlinde 5 inci madde hükümlerinden yararlandirilir. Bu takdirde bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce matrah ve/veya vergi artirimina konu yillar ve vergi türleri ile ilgili olarak; 

a) Baslanilmis olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlasma, takdir ve tarh islemleri,

b) Vergi/ceza ihbarnamesi teblig edilmis olan vergi ve cezalara iliskin olarak;

1) Dava açma süresi geçmemisse, dava açma, uzlasma ve cezada indirim talebi süreleri,

2) Uzlasmaya basvurulmus ise uzlasma islemleri, dava açilmissa davaya iliskin yargilama islemleri ile mahkemelerce verilmis kararlarin infazi, 

c) Açilmis davalarla ilgili kanun yollarina basvuru süreleri ile yargilama islemleri ve mahkemelerce verilmis kararlarin infazi, 

ç) Matrah ve/veya vergi artirimi hükümlerinin ihlal edilmis olmasi sebebiyle ikmalen, re’sen veya idarece yapilmis tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmis alacaklarin takip ve tahsil islemleri, 

bu Kanun hükümleri ihlal edilmedigi sürece durur. Bu Kanun hükümlerine uygun ödeme yapilmadigi takdirde duran süreler ve islemler, ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi sartiyla; bu fikrada belirtilen baslanilmis olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrasi uzlasma, takdir, tarh islemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandirilir, mahkemelerce verilmis kararlar infaz edilmez, yargilama giderleri taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemis alacaklar ile tahakkuk etmis vergiler ve bunlara bagli gecikme faizi, gecikme zammi ile vergi cezalarinin tahsilinden vazgeçilir. 

(6) Bu Kanun hükümlerine göre yapilandirma basvurusunda bulundugu hâlde bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla ödenmesi gereken tutarlari süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce bu Kanun kapsaminda yapilandirilan alacaklara karsilik cebren ya da rizaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanindan baslamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alinarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu sekilde yapilan mahsup sonrasinda bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendigi tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir. 

(7) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artiriminda bulundugu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkini kaybetmis olan mükelleflerden bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce ödenmesi gereken tutarlarin tamaminin tahsil edilmis olmasi hâlinde, bu mükellefler de anilan madde hükümlerinden yararlanir.” 

MADDE 12 – Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
b) Diger maddeleri yayimi tarihinde,
yürürlüge girer. 

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun; 
a) 7 nci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskani,
b) Diger hükümlerini Cumhurbaskani,
yürütür.