7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 • 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu
 • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

 

7061 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız