5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Md. 1.Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar

30 Haziran 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29402
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/791013/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan oranın farklılaştırılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/6/2015 tarihli ve 61693 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararı görmek için tıklayınız.