4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (2015/8321)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (2015/8321)

 

28 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29576
 

Karar Sayısı: 2015/8321
 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 8/12/2015 tarihli ve 43269 sayılı yazısı üzerine adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
 

21/12/2015 Tarihli ve 2015/8321 Sayılı Kararnamenin Eki
Karar
 

Süre Uzatımı
MADE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.