4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya İle İlgili Usul Ve Esasları Açıkladı

4/1-B Kapsamindaki Sigortaliligin Durdurulmasi ve Ihya Ile Ilgili Usul Ve Esaslari Açikladi.

Köy ve mahalle muhtarlari, kendi adina ve hesabina bagimsiz çalisanlarla tarimda kendi adina ve hesabina bagimsiz çalisanlardan, asagida ayrintilari açiklandigi üzere SGK’ ya kayit ve tescilleri yapildigi halde 31/5/2018 tarihi ve öncesine iliskin prim borcu bulunanlarin sigortaliliklarinin durdurulmasi ve daha sonra sigortali ya da hak sahipleri tarafindan talep edilmesi halinde durdurulan sigortalilik sürelerinin tamaminin ihya edilebilmesi imkani getirildi.

4/1-B KAPSAMINDAKI SIGORTALILIGIN DURDURULMASI VE IHYA ILE ILGILI USUL VE ESASLARI:

7143 sayili Vergi ve Diger Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 24’üncü maddesi ile 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununa Geçici 76’nci madde eklenmistir.  

Ilgili maddede; “Köy ve mahalle muhtarlari, kendi adina ve hesabina bagimsiz çalisanlarla tarimda kendi adina ve hesabina bagimsiz çalisanlardan, Kuruma kayit ve tescilleri yapildigi hâlde, 31/5/2018 tarihi itibariyla prim borcu bulunanlarin, bu tarihten önceki sürelere iliskin prim borçlarini, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihi takip eden ikinci ayin sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunlari uyarinca yapilandirmamalari halinde, prim ödemesi bulunan sigortalilarin daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsiladigi ayin sonu itibariyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalilarin ise tescil tarihi itibariyla sigortaliligi durdurulur. Durdurulan süreler sigortalilik süresi olarak degerlendirilmez ve bu sürelere iliskin Kurum alacaklari takip edilmeyerek bunlara Kurum alacaklari arasinda yer verilmez. Sigortaliliklari durdurulanlardan bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda çalismaya devam edenlerin sigortaliliklari 1/6/2018 tarihi itibariyla yeniden baslatilir.

Ancak, daha sonra sigortali ya da hak sahipleri tarafindan talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalilik sürelerinin tamami, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fikrasina göre belirlenecek prime esas kazanç tutari üzerinden borç tutari hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarinin tamamini, borcun teblig tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalilik süresi olarak degerlendirilir. Teblig edilen borç tutarinin bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalilik süresi olarak degerlendirilmez ve bu madde kapsaminda ödenmis olan tutarlar ilgilinin prim ve prime iliskin borcunun bulunmamasi kaydiyla faizsiz olarak iade edilir, ihya edilerek kazanilan hizmet süreleri borcun ödendigi tarihten itibaren geçerli sayilir.

Birinci fikraya göre sigortaliliklari durdurulanlar ile bunlarin bakmakla yükümlü oldugu kisiler hakkinda 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel saglik sigortasi hükümleri uygulanmaz.

Sigortaliliklari önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fikrasi hükmü uygulanir.” hükmü düzenlenmistir.

Belirtilen Kanun maddesi hükümleri çerçevesinde 4-1/b sigortalilarin sigortaliliklarinin durdurulmasi ve ihyasi ile ilgili sartlar asagida açiklanmistir.

A. SIGORTALILIGIN DURDURULMASI VE IHYASI KAPSAMDAKI SIGORTALILAR:

31/5/2018 tarihi itibariyla prim borcu bulunmasi kaydiyla;

 • Mülga 1479 ve mülga 2926 sayili Kanunlara göre sigortali olarak tescilleri yapilanlar,
 • Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayili Kanun kapsaminda tescili yapilanlar,
 • 5510 sayili Kanunun 4/1-b kapsaminda sigortali sayilanlar,
 • Degisik yapilandirma kanunlarina göre prim borçlarini yapilandirdiklari halde (yapilandirma borcunun tamamini ödeyenler hariç) yapilandirmasi bozulanlar veya yapilandirmasinin iptali için yazili talepte bulunanlar,
 • SGK’ya olan borçlari 5510 sayili Kanunun 91’inci maddesine göre mücbir sebep nedeniyle ertelenmis sigortalilardan yazili talepte bulunanlar,
 • Prim borçlarini 6183 sayili Kanunun 48’inci maddesi kapsaminda tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

 bu madde kapsaminda sayilacaktir.

B. 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKI (BAGKUR) SIGORTALILIGIN DURDURULMASI:

Yukarida sayilan sigortalilardan, 31/5/2018 tarihi itibariyla prim borcu bulunanlarin, bu sürelere iliskin prim borçlarini, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya yapilandirmamalari yahut tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31/7/2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alinmak suretiyle; 

Prim ödemesi bulunan sigortalilarin daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsiladigi ayin sonu itibariyla, 

Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalilarin ise tescil tarihi itibariyla sigortaliliklari,

 • Iki aylik ödeme süresinin sonunda, 31/5/2018 tarihi itibariyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanlarin sigortaliligi tescil tarihi itibariyla (76) terk koduyla,
 • Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapilandirmasi bitmis olan sigortalilarin sigortaliligi, prim ödemelerinin karsiladigi ayin sonu itibariyla (76) terk koduyla,

durdurulacaktir.

ÖRNEK 1: Vergi mükellefiyet kaydina istinaden 1/1/2016 tarihinde sigortaliligi baslayan ve sigortaliligi kesintisiz devam eden, 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortali (A)’nin, 1/8/2018 tarihinde, 31/5/2018 tarihi itibariyla yapilan borç ayi sorgulamasinda 29 ay prim borcunun bulundugu tespit edilmistir. Iki aylik ödeme süresinin sonunda (A)’nin sigortaliligi, 1/1/2016 tarihi itibariyla (76) terk koduyla durdurulacaktir. Ayni sigortalinin, ticari faaliyetinin ve sigortaliliginin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla yeniden sigortaliligi baslatilacaktir.

ÖRNEK 2: Vergi mükellefiyet kaydina istinaden 12/5/2015 tarihinde tescili yapilan ve sigortalilik kaydi kesintisiz devam eden sigortali (B)’nin, degisik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte, tecil ve taksitlendirmesinin olmadigi, 6736 sayili Kanundan ise yararlandigi, 31/5/2018 tarihi itibariyla 15 ay prim borcunun oldugu belirlenmistir. Iki aylik ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortaliligi, 15 aylik prim borcu oldugu dikkate alinarak 31/5/2017 tarihinden geriye 15 ay gelindiginde olusan tarih olan 28/2/2017 tarihi itibariyla (76) terk koduyla durdurulacaktir. Ayni sigortalinin, durdurma isleminin yapildigi tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla yeniden sigortaliligi baslatilacaktir.

 • Iki aylik ödeme süresinin sonunda (01/6/2018-31/7/2018), prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanlarin, tecil ve taksitlendirmesi ile yapilandirmasi ihlale girip iptal islemleri yapilmamis veya yapilandirmadan ödedikleri kadar yararlanmis olan sigortalilarin ise 31/5/2018 tarihi itibariyla (77) sanal terk koduyla sigortaliliklari durdurulacak ve prim borçlari silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmamasi nedeniyle sigortaliliklari tescil tarihi itibariyla (76) terk koduyla durdurulan sigortalilar ile prim ödemesi olmasi nedeniyle 31/5/2018 tarihi itibariyla (77) sanal terk koduyla sigortaliklari durdurulanlardan, durdurma isleminin yapildigi tarihte Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortaliliklari aktif olanlarin, 1/6/2018 itibariyla (06) koduyla yeniden sigortaliliklari baslatilacaktir. Sigortaliligi (77) sanal terk ile durdurulan sigortalilarin (06) kodu da sanal olacak olup, sigortalilarin ilgili SGK ünitelerine basvurarak sanal terklerin gerçek terklere dönüstürülmesi gerekmektedir. 

C. IKI AYLIK ÖDEME SÜRESI BEKLENILMEKSIZIN TALEBE ISTINADEN SIGORTALILIGIN DURDURULMASI:

Iki aylik ödeme süresini (01/6/2018-31/7/2018) beklemeden sigortaliligini durdurmak isteyen sigortali ve hak sahiplerinin ilgili SGK ünitesine müracaat ederek,

 • Prim ödemesi bulunan sigortalilarin daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsiladigi ayin sonu itibariyla,
 • Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalilarin ise tescil tarihi itibariyla,

 (76) terk koduyla sigortaliliklari durdurulacaktir.

Talebine istinaden sigortaliliklari durdurulanlarin 5510 sayili kanunun 4/1-b kapsaminda çalismaya devam ettiginin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla yeniden sigortaliligi baslatilacaktir.

D. 6552,6736,7020 VE 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARINA ISTINADEN PRIM BORÇLARINI YAPILANDIRANLARIN SIGORTALILIGININ DURDURULMASI:

Bu yazinin (A) bölümünde belirtilen sigortalilardan 6552, 6736, 7020 veya 7143 sayili Kanunlar kapsaminda yapilandirmasi devam edenler, dosyalarinin bulundugu SGK ünitesine yapilandirmalarinin iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapilandirmalari iptal edilerek sigortaliliklari prim ödemelerine göre durdurulacaktir. Yapilandirma borcunun tamamini ödeyerek yapilandirmadan faydalananlarin talepleri ise dikkate alinmayacaktir.

Bu durumda olan sigortalilarin taleplerine istinaden öncelikle varsa yapilandirma kapsaminda ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alinacak ve yapilandirmalari iptal edilerek, sigortaliliklari prim ödemelerine göre durdurulacaktir.

Diger taraftan, yapilandirmalari devam ederken yapilandirmalarini iptal ettirip sigortaliliklari durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapilandirma talepleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

ÖRNEK 3: 1/6/2004 tarihi itibariyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayili Kanun kapsaminda tescili yapilan sigortali (A), 20/10/2016 tarihinde prim borçlarini 6736 sayili Kanun kapsaminda 18 esit taksitle yapilandirma talebinde bulunmustur. Yapilandirma kapsaminda taksitlerini düzenli ödeyen sigortali (A), dosyasinin bulundugu SGK ünitesine 23/7/2018 tarihinde müracaat ederek yapilandirmasinin iptal edilmesini ve sigortaliliginin durdurulmasini talep etmistir.

Sigortali (A)’nin, yapilandirma taksiti olarak ödedigi tutarlar (1) prim ödeme türüne alindiktan ve yapilandirmasi iptal edilmesinden sonra, sigortaliligi prim ödemelerinin karsiladigi ay sonu itibariyla durdurulacaktir.

Sigortalinin ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortaliligi 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla baslatilacaktir.

E. PRIM BORÇLARINI 6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESI KAPSAMINDA TECIL VE TAKSITLENDIRENLERIN SIGORTALILIKLARININ DURDURULMASI:

SGK’ya olan prim borçlarini 18/5/2018 tarihinden önce 6183 sayili Kanunun 48. maddesi kapsaminda tecil ve taksitlendirenler ile tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamis olanlarin ilgili SGK ünitesine müracaat ederek tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasini talep etmeleri halinde, sigortaliliklari prim ödemelerine göre durdurulacaktir.

E.1. Sigortaliligin Durdurulmasi Için Müracaat Edilen Tarihte Tecil Ve Taksitlendirme Talebi Bozulmamis Olanlar:

Bu durumda olan sigortalilarin 6183 sayili Kanunun 48. maddesi kapsaminda tecil ve taksitlendirme talebi silinerek, ödenen pesinat ile taksit tutarlari (1) prim ödeme türüne alinacaktir. Öncelikle, ihlale girmemis ve devam eden 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi silinecek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme türüne alinacaktir. Bu islemden sonra sigortalinin sigortaliligi, prim ödemelerinin karsiladigi ayin sonu itibariyla (76) terk koduyla durdurulacaktir. Sigortalinin ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortaliligi 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla baslatilacaktir. 

E.2. Sigortaliligin Durdurulmasi Için Müracaat Edilen Tarihte Tecil ve Taksitlendirme Talebi Ihlale Girmis Olanlar:

6183 Sayili Kanun’un 48. maddesi kapsaminda tecil ve taksitlendirme talebi ihlale girenlerin (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek ve prim ödemelerinin karsiladigi ayin sonu itibariyla (76) terk koduyla durdurulacaktir. Sigortalinin ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortaliligi 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla baslatilacaktir. Sigortaliligin durdurulmasi için müracaat edilen tarihten önce tecil ve taksitlendirme talebinin ihlale girmis olmasi nedeniyle, öncelikle tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek, sistem tarafindan irat kaydi yapildiktan sonra sigortalinin sigortaliligi, prim ödemelerinin karsiladigi tam ayin sonu itibariyla (76) terk koduyla durdurulacaktir. Tecil ve taksitlendirme talebi geçerli olan, 31/7/2018 tarihine kadar sigortaliliginin durdurulmasi talebinde bulunmayan, tecil ve taksitlendirme talebi 1/8/2018 tarihinden sonra ihlale giren sigortalilarin, tecil ve taksitlendirmeleri ihlale girdigi tarihte iptal edilecek ve prim ödemelerinin karsiladigi ayin sonu itibariyla sigortaliliklari (76) terk koduyla durdurulacaktir. Sigortalinin ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortaliligi 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla baslatilacaktir.

F. DURDURULAN SIGORTALILIGIN YENIDEN BASLATILMASI:

Sigortaliliklari durdurulanlardan, 5510 sayili Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda çalismaya devam edenlerin sigortaliliklari, 1/6/2018 itibariyla (06) koduyla yeniden baslatilacaktir.

G. 4/B KAPSAMINDAKI SIGORTALILIK SÜRELERI DURDURULANLARIN DIGER STATÜLERDEKI SIGORTALILIKLARININ GEÇERLILIGI:

1/3/2011 tarihi öncesinde çakisan hizmet süresi içinde (4/a) kapsaminda hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamindaki hizmet sürelerinin geçerli olmasi halinde, öncelikle çakisan hizmet süresi içinde (4/a) kapsaminda ödenen tutarlar (4/b) kapsamindaki prim borçlarina aktarilacaktir. Ardindan 31/5/2018 tarihi itibariyla (4/b) kapsamindaki prim borçlari geçici 76’inci maddeye istinaden durdurma islemi yapilacaktir. 

Çakisan hizmet süresi içinde, (4/a) kapsamindaki sigortaliligin geçersiz, (4/b) kapsamindaki sigortaliligin geçerli oldugu ve (4/a) kapsaminda bildirilen hizmet sürelerine iliskin primlerin ödenmemis olmasi durumunda da yine (4/b) kapsamindaki sigortalilik statüsünün geçerli olmasi ve sonradan ihya edilmesi mümkün oldugu nazara alinarak, (4/a) kapsamindaki geçersiz olan sigortalilik statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemis olmasi nedeniyle herhangi bir aktarim yapilmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamindaki sigortalilik statüsü ihya edilecektir. 

H. DURDURULAN SIGORTALILIK SÜRELERININ IHYA EDILMESI:

31/5/2018 tarihi itibariyla prim borcu bulunmasi nedeniyle sigortaliliklari durdurulanlarin, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafindan, dosyalarinin bulundugu SGK ünitesine müracaat ederek ihya talebinde bulunmalari halinde, durdurulan sigortalilik sürelerinin tamami için talep tarihinde 5510 sayili Kanunun 80 inci maddenin ikinci fikrasina göre belirlenecek prime esas kazanç tutari üzerinden ihya borcu hesaplanacaktir. Ihya edilecek süreler belirlenirken, durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamami dikkate alinacaktir. Ancak, 5510 sayili Kanunun 4. maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin

(1), (2) ve (3) numarali alt bentleri ile (4) numarali alt bendi kapsaminda durdurulan sigortalilik sürelerin bulunmasi halinde, sigortali ya da hak sahiplerinin talep ettigi kapsamdaki sigortalilik sürelerinin tamami ihya edilecektir. Hesaplanan ihya borç tutarinin tamami borcun teblig tarihinden itibaren üç ay içinde ödendigi takdirde, bu süreler sigortalilik süresi olarak degerlendirilecektir. 

- 5510 sayili Kanunun 4. maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (4) numarali alt bendi kapsaminda olanlar hariç olmak üzere diger alt bentlerine göre sigortali sayilanlar için; 

Ihya tutari = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutari x %34,5 formülüyle,

- 5510 sayili Kanunun 4. maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (4) numarali alt bendi kapsamindaki sigortalilar ile köy muhtarlari için ise; 

Ihya tutari = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutari x %34,5 x

25/30 formülüyle,  hesaplanacaktir.

5510 sayili Kanunun 4. maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinin (4) numarali alt bendi kapsamindaki sigortalilarin (Tarimsal faaliyette bulunanalar) 2018 yilindaki ihya tutari 25 gün üzerinden hesaplanacak olup, "25" ibaresi prime esas günlük kazancin otuz katini geçmemek üzere takip eden her yil için bir puan artirilacaktir. 

Teblig edilen borç tutarinin üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalilik süresi olarak degerlendirilmeyecek ve bu madde kapsaminda ödenmis olan tutarlar ilgilinin prim ve prime iliskin borcunun bulunmamasi kaydiyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi disinda yapilan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortali ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir. Diger taraftan, sigortaliliklari önceki kanunlara göre durdurulanlarin ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktir.

ÖRNEK 4: Vergi mükellefiyet kaydina istinaden 1/1/2015 tarihinde sigortaliligi baslayan ve 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortali (A)’nin, 31/5/2018 tarihi itibariyla yapilan borç ayi sorgulamasinda 41 ay prim borcunun bulundugu tespit edilmis ve sigortaliligi tescil tarihi olan 1/1/2015 tarihi itibariyla (76) terk koduyla durdurulmustur.

Daha sonra sigortali (A), 17/9/2018 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmistir.

Sigortalinin ihya talebinde bulundugu 17/9/2018 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden günlük prime esas kazanç tutari olarak 67,65 TL beyan edilmistir.

31/5/2018 tarihi itibariyla durdurulan sigortalilik süresinin 1230 gün oldugu anlasilmistir.

Ihya tutari = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

Ihya tutari = 1230 x 67,65 x %34,5

Ihya Tutari= 28,707,28 TL

I. DIGER HUSUSLAR:

1- Teblig Edilen Ihya Borcu Ödendikten Sonra Sigortali Bilgilerinde Yapilan Degisiklikler Nedeniyle Ihya Talebi Geçersiz Olanlar; Ihya talebinde bulunulan sigortaliya teblig edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalilik bilgilerinde sonradan bir degisiklik yapilmasi halinde, ihya edilmesi gereken sigortalilik süresi ve buna bagli olarak ihya borç tutari farklilik gösterecektir. Bu durumdaki sigortalilarin öncelikle sigortalilik süreleri yeniden belirlenerek, ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alinacaktir. Ek ihya talep tarihindeki beyan tutari üzerinden hesaplanan ihya fark tutarinin, teblig tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayilacaktir. Diger taraftan, teblig edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalilik bilgilerinde yapilan degisiklik sonucunda durdurulan sigortalilik sürelerinde azalma olmasi halinde, ihya talebi iptal edilerek, degisen ihya süreleri ve ilk beyani dikkate alinmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktir. Yeniden yapilan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutari daha önce teblig edilen borç tutarindan daha az olacagindan, fazla olan kisim ödenen ihya tutarindan bölünerek prim koduna alinacaktir. Sigortalinin baskaca bir prim borcu bulunmamasi halinde artan tutar sigortaliya faizsiz olarak iade edilecektir.

2- Hizmetlerin Bildirilmesi; 31/5/2018 tarihi itibariyla prim borcu bulunanlarin, bu sürelere iliskin prim borçlarini, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya yapilandirmamalari ya da tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 1/6/2018- 31/7/2018 tarihleri arasinda ödenen primler de dikkate alinmak suretiyle, 

1.1. Prim ödemesi bulunan sigortalilarin daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsiladigi ayin sonu itibariyla,

1.2. Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalilarin ise tescil tarihi itibariyla, sigortaliliklari durdurulacaktir. 

Primi ödenmeyen süreler sigortalilik süresi olarak degerlendirilmediginden durdurulan sigortalilik süreleri hizmet birlestirilmesinde dikkate alinmayacaktir. Sigortalilik süreleri tescil tarihi itibariyla durdurulanlarin hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalilik baslangiç tarihi itibariyla sigortaliligin durduruldugu ve bu nedenle de birlestirilecek hizmet sürelerinin bulunmadigi bildirilecektir. Sigortalilik süreleri durdurulanlarin, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmis hizmet süreleri, bildirilecek hizmetler kapsaminda degerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayili Kanunlar ile 5510 sayili Kanuna göre aylik baglama ve toptan ödeme islemlerinde de dikkate alinacaktir. 

3- Ödeme Planlarinin Ilgililere Tebligi; Durdurulan sigortalilik sürelerinin ihya edilmesine iliskin basvurulara istinaden hazirlanan ödeme plani, sigortali ya da hak sahibine imza karsiligi elden teblig edilecek ya da basvuru formunda beyan edilen adres dikkate alinmak suretiyle 7201 sayili Tebligat Kanunu’na göre ilgiliye teblig edilecektir. Ödeme planlari olusturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarina yansitilacagindan, ödeme planlari teblig edilememis borçlularin her ne kadar ödeme planlari taraflarina ulasmamis olsa bile banka kanaliyla ödeme yapmalari mümkün olacaktir. 

4- Yapilandirmasi Devam Edenlerin, Kapsama Girmeyen Dönemlere Ait Cari Aylari Ödememesi Nedeniyle Kapsama Girmeyen Dönemlere Ait Hizmetlerinin Durdurulmasi; SGK’ya olan borçlarini yapilandiran ve yapilandirma taksitlerini düzenli ödeyip, zor durum bildirimlerinden dolayi cari ay primlerine herhangi bir ödeme yapmayan sigortalilarin, biriken cari ay borçlarini

31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri halinde, 1/8/2018 tarihinden itibaren sadece, 

6552 sayili Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalinin 30/4/2014 tarihine (76), 

6736 sayili Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalinin 30/6/2016 tarihine (76), 

7020 sayili Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalinin 31/3/2017 tarihine (76), 

7143 sayili Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalinin 31/3/2018 tarihine (76),  terkinin yüklenmesi, sigortalinin ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortaliligi 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla baslatilmasi gerekmektedir. 

5- Kanunun Yayim Tarihinden Önce Emekli Olan Ve Hizmetleri Bildirilen Sigortalilara Ait Islemler; 7143 sayili kanunun yayimlandigi 18/5/2018 tarihinden önce malullük ve yaslilik ayligi baglanan sigortalilar için tahsis talep, ölen sigortalilar için ölüm tarihinden önceki sürelere iliskin   4/1-b kapsamindaki hizmetlere ait prim borcu oldugu anlasilan sigortalilardan;  4/1-b kapsaminda aylik baglananlar ile,  4/1-b kapsaminda bildirilen hizmetler de degerlendirilerek 4/1-a ve 4/1-c kapsaminda aylik baglananlarin, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun geçici 76’inci maddesi kapsaminda durdurulmayacak olup, söz konusu borçlar Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginin Ek 9. maddesi kapsaminda tahsil edilecektir.(Borçlari ödenmekte olan ayliklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilir)

6- Kanunun Yayim Tarihinden Önce Icra Ödeme Emri Düzenlenen ve Icra Islemleri Baslatilan Sigortalilara Ait Islemler; Kanunun yayim tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce Kurumumuza olan borçlarindan dolayi icra ödeme emri düzenlenen ve icra islemleri devam eden sigortalilarin, 76 terklerinin yüklenmeden önce güvenceden icra ödeme emirlerinin silinmesi ve düzenlenen icra ödeme emirlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

7- Sigortaliliklari Durdurulanlar Ile Bunlarin Bakmakla Yükümlü Oldugu Kisilerin Genel Saglik Sigortaliligi; Sigortaliliklari durdurulanlar ile bunlarin bakmakla yükümlü oldugu kisilerin, 1/1/2012 tarihinden 31/5/2018 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayili Kanunun 60’inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendi kapsaminda genel saglik sigortalisi olarak tescilleri yapilmayacaktir. Iki aylik ödeme süresi beklenilmeksizin sigortaliligin durdurulmasi için talepte bulunulmasi halinde, sigortaliliklari (76) terk kodu ile durdurulan ve yeniden sigortaliliklari 1/6/2018 tarihinde baslatilan sigortalilarin, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin saglik hizmetlerinden yararlanabilmesi için 2018/Haziran ayina ait prim borcunun ödenmesi gerekmektedir.

8- Ihya Edilerek Kazanilan Hizmet Sürelerinin Geçerlilik Tarihi; Yukaridaki hükümlere ihya edilerek kazanilan hizmet süreleri borcun ödendigi tarihten itibaren geçerli sayilir.

9- Köy ve Mahalle Muhtarlarinin 30/4/2017 Tarihine Kadar Olan Borçlarindan Dolayi Hizmetlerinin Durdurulmasi; 01/5/2017 tarihinden itibaren muhtar sigortalilarin prim ödeme yükümlülügünün il özel idareleri veya yatirim izleme ve koordinasyon baskanliklari oldugundan, 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen köy ve mahalle muhtarlarinin, 30/4/2017 tarihi itibariyla olan hizmetleri (76) terk kodu ile durdurulacak olup, sigortaliliklari aktif olanlarin (06) kodu 1/5/2017 tarihine yüklenecektir.

10- Kurumumuza Olan Borçlari Kanunun 91 inci Maddesine Göre Ertelenmis Sigortalilarin Hizmetlerinin Durdurulmasi; Kurumumuza olan borçlari Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmis sigortalilarin geçici 76’nci maddede öngörülen iki aylik süreyi beklemeden sigortaliligini durdurmak isteyenlerin, ilgili SGK ünitesine müracaat etmeleri halinde,

-Prim ödemesi bulunan sigortalilarin daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karsiladigi ayin sonu itibariyla, 

-Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalilarin ise tescil tarihi itibariyla,

 (76) terk koduyla sigortaliliklari durdurulacaktir.

Talebine istinaden sigortaliliklari durdurulanlarin Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda çalismaya devam ettiginin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibariyla (06) koduyla yeniden sigortaliligi baslatilacaktir.

Durdurma talebinde bulunmayan sigortalilarin ise (77) sanal terk uygulamasi, erteleme bitis tarihini takip eden ayda baslatilacaktir. Bu durumda olan sigortalilarin durdurma islemleri erteleme bitis tarihinden sonra ilgili SGK ünitelerince yapilacaktir.

11- Mülga 1479 ve Mülga 2926 Sayili Kanunlara Göre 1/10/2008 Öncesi Kayit ve Tescili Yapilan Sigortalilarin Hizmetlerinin Durdurulmasi; Belirtilen Kanunlara göre 1/10/2008 öncesi kayit ve tescili yapilan sigortalilardan, ödemesi olmayanlarin (76) terkinin meslek kurulus kayit (MKK) tarihi dikkate alinarak yüklenmesi gerekmektedir. Ödemesi olanlardan ise, tescil tarihinin ayin biri haricinde bir tarihte olanlarin (76) terklerinin MKK tarihini takip eden ayin sonuna yüklenmesi gerekmekte olup, MKK tarihini takip eden ayin sonuna sigortalinin borcundan dolayi (76) terkinin yüklenememesi durumunda (76) terkinin MKK tarihinin bulundugu ayin sonuna degil, tescil tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

MKK tarihinin ayin birinde olmasi ve MKK tarihini takip eden ayin sonuna (76) terkinin yüklenememesi durumunda (76) terk tarihinin MKK tarihinin bulundugu ayin sonuna yüklenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 5: 2/3/2004 tarihinde kayit ve tescili bulunan, 13/4/2004 tarihinde bir ödemesi olan sigortalinin bu ödemesine karsilik (76) terkinin, MKK tarihini takip eden ayin sonu olan 30/4/2004 tarihine (76) terkinin yüklenememesi halinde, (76) terkinin 31/3/2004 tarihi yerine MKK tarihi olan 2/3/2004 tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

Emekli olacaklar için Sosyal Güvenlik Kurumunun Ziraat Bankasi ile kredi anlasmasi yaptigi göz önünde bulunduruldugunda, durdurulan BAG-KUR hizmetlerini ihya etmesi halinde emeklilik hakki kazanacaklar için önemli olan bu firsatin degerlendirilmesini tavsiye ederiz.

Saygilarimizla…

TÜRMOB

 

(23.07.2018)