22. OLAĞAN GENEL KURUL GÖREV DAĞILIMI

Yönetim KuruluDenetim Kurulu ve Disiplin Kurulu  görev dağılımı

aşağıda sunulmuştur:

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU:

 

Başkan                             : Ertuğrul KOCACIK

Başkan Yardımcısı     : Fikret DAYIOĞLU

Oda Sekreteri              : Yıldıray YILMAZ

Sayman                            : Erdinç ATALAY

Üye                                     : Erol KOCACIK

 

DİSİPLİN KURULU:

 

Başkan         : Kamuran KÖSE

Raportör    : Suat BİLGİÇ

Üye                 : Aslıhan TOPALOĞLU

Üye                 : Metin GÜNGÖR

Üye                 : Doğan İLBAKAN

 

DENETLEME KURULU:

 

Başkan   : Ramazan SARIOĞLU

Üye           : Yaşar ÇALIŞIR

Üye           : Mustafa YILMAZ