2022/1 Dönemi - 19–20 Mart 2022 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

2022/1 Dönemi - 19–20 Mart 2022 SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLIK SINAVLARINA ILISKIN DUYURU

2022/1 Dönemi - 19–20 Mart 2022

SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLIK SINAVLARINA

ILISKIN DUYURU

5786 sayili Yasa ile degisik 3568 sayili Yasa ve 19 Agustos 2014 tarih ve 29093 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren "Yeminli Mali Müsavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinav Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik" ile degisen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis "Yeminli Mali Müsavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinav Yönetmeligi" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinavlari, asagida belirtilen tarihlerde Ankara, Istanbul ve Izmir illerinde yapilacaktir.

Bu sinava; stajini tamamlayan serbest muhasebeci mali müsavir aday meslek mensuplari, Serbest Muhasebeci meslek mensuplari ve 3568 sayili Yasa’nin 6’nci maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydiran aday meslek mensuplari katilacaktir.

2022/1 DÖNEMI, SMMM SINAV TARIHLERI                                 19-20 MART 2022
 
ILKKEZ KATILACAKLAR  IÇIN BASVURU TARIHLERI                 3-31 OCAK 2022
 
TEKRAR KATILACAKLARLAR IÇIN BASVURU TARIHLERI         1-21 SUBAT 2022

Ilk kez sinav basvurusunda bulunacak adaylarin, 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle stajlarini fiilen tamamlamis olmalari (Stajdan sayilan hizmetler, stajdan sayilan kurslar v.b) gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinav basvurulari TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapilacaktir. 

 • Ilk kez sinava katilacak adaylar, TEOS üzerinden ön basvurusunu yaptiktan sonra bu belgenin yazici çiktisini, sinav basvuru dosyasi ile birlikte bagli oldugu SMMM Odasi Baskanligina teslim edecektir.
 • Sinav süresi devam eden adaylardan tekrar sinava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden basvuru yapmalari yeterlidir.

Sinava girecek adaylarin, yukarida belirlenen süreler içerisinde basvurularini yapmalari gerekmektedir. Süresi içerisinde basvuru yapmayan adaylar sinava alinmayacaktir.

SINAVLARA ILISKIN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinavlarina girebilmek için;

 

 1. Hukuk, iktisat, maliye, isletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda egitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkligi Yüksekögretim Kurumunca tasdik edilmis yabanci yüksekögretim kurumlarindan en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diger ögretim kurumlarindan lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fikrada belirtilen bilim dallarindan lisansüstü seviyesinde diploma almis olmak,
 2. Stajini, Yeminli Mali Müsavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlerin yaninda ve / veya onlarin denetim ve gözetiminde tamamlamis olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayilan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydirmis olmak,
 3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel sartlari tasimalari yaninda 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fikrasinin (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumlarin bulunmamasi, gerekir.

  SINAV KONULARI

  19 Agustos 2014 tarih ve 29093 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Yeminli Mali Müsavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinav Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile degisen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis Sinav Yönetmeligi’ne göre,  Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinavlarina katilacak adaylar asagidaki konularindan sinava tabi tutulmaktadirlar.

 4. Finansal Muhasebe,
 5. Finansal Tablolar ve Analizi,
 6. Maliyet Muhasebesi,
 7. Muhasebe Denetimi,
 8. Vergi Mevzuati ve Uygulamasi,
 9. Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Is Hukuku, SGK ve Bag-Kur
 10.      Mevzuati, Idari Yargilama Hukuku),

 11. Muhasebecilik ve Mali Müsavirlik Meslek Hukuku,
 12. Sermaye Piyasasi Mevzuati
 13. BASVURU IÇIN GEREKLI BELGELER

 14. Sinav Dosyasi (SMMM Odalarindan temin edilebilir.)
 15. 1 Adet Biyometrik Fotograf (50mmx60mm)
 16. Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydi olanlardan mahkeme karari fotokopisi),
 17.  Mezun Belgesi (e-devlet kapisi üzerinden alinmis) veya Diploma fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 18.      Mezun belgesi e-devlet kapisinda bulunmayan adaylar asagidaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

 19. Noter onayli Diploma veya noter onayli geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanin arka sayfasinda kimlik bilgileri bulunmasi halinde arka sayfa da onaylatilacaktir.)
 20. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslinin TESMER Subesi / Oda tarafindan görülerek “Asli Görülmüstür”            serhini içerecek sekilde imzalanarak, tarihlenmis ve mühürlenmis fotokopisi, (Diplomanin arka sayfasinda kimlik bilgileri bulunmasi bu islem arka sayfa için de        yapilacaktir.)
 21. Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayili Yasa kapsaminda olan adaylarin, her iki mezuniyete iliskin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
 22. Yabanci Ögrenim Kurumlarindan alinmis diplomalar için Yüksek Ögretim Kurumu’ndan alinacak denklik belgesi,
 23. Serbest muhasebeci mali müsavirlik stajinin tamamlanmis oldugunu gösteren staj bitirme belgesi  (Ilgili Oda tarafindan düzenlenir.)
 24. e-Stajyer Egitimi Tamamlama Belgesi,
 25. Yasa'nin 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsaminda hizmetleri bulunanlardan kurumlarindan alinacak hizmet belgesi,
 26. Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydi olmadigina dair belge, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alinabilir.)
 27. Emekli Sandigi ve Bag-Kur kaydi olmadigina dair e-Devlet kapisi üzerinden alinan “Sosyal Güvenlik Kayit Belgesi”,
 28. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),
 29. SM ruhsati olup, SMMM sinavina basvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4 . maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalisanlardan ayrica, ilgili vergi dairesinden alinacak affa ugramis olsalar dahi kaçakçilik suçlarindan dolayi hüküm giyilmis olunmadigini gösterir belge,
 30. TÜRMOB tarafindan gerekli görülen diger belgeler,
 31.  

  Yasa'nin 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalismalari staj süresinden sayilanlardan 5, 6,  8 ve 9. sirada belirtilen belgeler istenmez,

   

  Sinav giderleri karsiligi olarak ders basina 220,00 ? olmak üzere, ilk defa sinava katilacak adaylardan;   7 dersten sorumlu olanlarin 1.540,00 ?, 8 dersten sorumlu olanlarin ise 1.760,00 ? ödemeleri gerekir,

  Sinav bedelleri, TÜRMOB Temel Egitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) asagida yer alan hesaplarindan birisine ödenebilecegi gibi kredi karti ile sinav basvurusu sirasinda TESMER      Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.

              Banka bilgileri;

 32. Is Bankasi Ankara-Dikmen Subesi 487 255
 33. Halk Bankasi Ankara / Yenisehir Subesi 16000 140

  DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

  16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Sinav Yönetmeligi’nin "Tekrar Sinava Girebilme" baslikli 21.maddesinin (Degisik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fikrasina göre, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik sinavinda basarili olamayanlar, ilk sinav tarihinden itibaren 3 yil içerisinde yilda 3 kez açilacak tüm sinavlara girebilirler. Bu sinav süresi hiç bir nedenle uzatilamaz.

  Sinavda basarili olamayanlarin, tekrar sinava girebilmek için sinav giderleri karsiligi olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS  üzerinden sinav basvurusunu yapmalari gerekir.

  BELGELERIN GÖNDERILMESI VE KABUL EDILMESI

  1. Yasada öngörülen genel ve özel sartlari tasiyanlardan Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Sinavina katilmak isteyenlerin yukarida belirtilen basvuru belgelerini, son basvuru tarihi çalisma saati bitimine kadar Odalar araciligi ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari Birligi (TÜRMOB)-Temel Egitim ve Staj Merkezi (TESMER) Incek Kizilcasar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbasi - Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alinmayacaktir). Gerçege aykiri beyanda bulunduklari ve 3568 sayili Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel sartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel sartlari tasimadiklari anlasilanlarin sinavi kazanmis  olsalar dahi, ruhsatlari iptal edilecektir.
  2. Sinav basvuru formundaki sorularin bir veya birkaçini yanitsiz birakanlar ile belgeleri eksik olanlarin basvurulari dikkate alinmayacaktir.
  3. Sinavin yapilacagi yerler ve sinav programi Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odalarinin ve TÜRMOB Temel Egitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktir.
  4. Sinav Giris belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açiklanacaktir.
  5. Sinav Giris Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdani, T.C Kimlik Karti, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yaninda bulunmayanlar sinava alinmayacaktir.
  6. Sinav listelerinde yer almayanlar sinava alinmayacaktir.
  7. Sinav giderleri karsiligi olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sinava alinmayacaktir.
  8. Sinava basvurup,  katilmayanlarin sinav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
  9. Sinav basvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

              Ilan Olunur.

   
   
  27.12.2021
  TESMER Ögrenci Isleri