2018 YILI BİLİRKİŞİ YEMİNLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
         
         
         
         
 
D U Y U R U
         
         
                     2018 yılı için bilirkişilik başvurusunda bulunan ve İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulunca başvuruları değerlendirilen bilirkişi adaylarından, başvurusu kabul edilenler, başvurusu reddedilenler ve eksik evrakı bulunanlar hakkında listeler aşağıda yayınlanmıştır. 

                     Başvurusu kabul edilen ve Komisyonumuz Yargı Çevresinde ikamet eden ya da faaliyetlerini sürdüren bilirkişi adaylarının 27/12/2017 tarihinde saat: 12:00’da Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yemin etmek üzere kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

                     Bu hususta ilgilelere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilanen tebliğ olunur. 27/12/2017
         
 
Adalet Komisyonu Başkanı
 
         
 
 

Başvurusu Kabul Edilenler 
Başvurusu Reddedilenler 
Eksik Evrakı Bulunanlar