2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/02/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Değerli Üyemiz, Vuk Sirküleri/113


25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi

Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri

26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen

mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme

süresi 28/02/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilginize

 

Ertuğrul Kocacık 

Oda Başkanı